GPW z nową strategią. Bardziej ewolucja niż rewolucja

Giełda chce bardziej uniezależnić swoją sytuację finansową od kondycji rynku finansowego. W dużej mierze mają w tym pomóc projekty, które już działają lub te nad którymi toczą się prace. Zarząd GPW nie wyklucza także i akwizycji.

Publikacja: 25.05.2023 21:00

GPW z nową strategią. Bardziej ewolucja niż rewolucja

Foto: Andrzej Cynka

O ile strategia GPW na lata 2018–2022 r. zakładała szereg nowych inicjatyw i wejście w nowe obszary działalności, o tyle nowy dokument na lata 2023–2027 przygotowany przez giełdę wydaje się być nieco bardziej powściągliwy. Cele są jednak ambitne. GPW chce przyspieszyć wzrost, a istotną rolę w tym mają odegrać nowe linie biznesowe.

Czytaj więcej

GPW chce rosnąć szybciej. Jest nowa strategia na 2023-2027

Ambitne liczby

– W poprzedniej strategii weszliśmy w wiele nowych obszarów. Część z nich została opóźniona chociażby przez pandemię, natomiast też w ostatnim czasie nabrała rozpędu. Chcemy to kontynuować. Zmieniamy trochę nasze podejście, zarówno jeśli chodzi o aspekt produktowy, ale i technologiczny. Redefiniujemy biznes i rozwijamy go o nowe inicjatywy. W poprzedniej strategii połowa naszej uwagi skupiła się na podstawowym biznesie, a połowa na nowych liniach biznesowych. Teraz 75 proc. to biznes podstawowy – mówi prezes Marek Dietl.

Grupa GPW w perspektywie lat 2023–2027 planuje osiągnąć średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł. Wzrost przychodów w 2027 r. w stosunku do 2023 r. ma wynieść 157 mln zł, z tego 101 mln zł ma przypadać na nowe inicjatywy strategiczne. Strategia zakłada też, że w perspektywie lat 2023–2027 średniorocznie ok. 35 proc. przychodów grupy będą stanowić tzw. przychody powtarzalne, czyli wpływy niezależne od wartości obrotów instrumentami finansowymi, w tym m.in. usługi sprzedaży danych oraz regularne opłaty od emitentów.

Strategia zakłada również realizację szeregu inicjatyw optymalizacyjnych zorientowanych na poprawę efektywności operacyjnej. W latach 2023–2027 grupa GPW będzie kontynuować transformację modelu operacyjnego, aby stopniowo zwiększać efektywność kosztową. Oszczędności kosztowe mają w perspektywie 2023–2027 wynieść 34 mln zł. – Mówiąc obrazowo, można stwierdzić, że wcześniej GPW pracowała nad masą, a teraz skupi się na rzeźbie. Cele finansowe są ambitne i jeśli faktycznie udałoby się je osiągnąć, to z dzisiejszej perspektywy nie są one uwzględnione w kursie akcji. Jednocześnie wydaje się, że cele te są bardziej realne do osiągnięcia niż cele z poprzedniej strategii. Wiele inicjatyw już bowiem działa albo jest na zaawansowanym etapie wdrażania. Oczywiście po drodze może się jeszcze dużo wydarzyć, więc ta droga do realizacji założeń na pewno też nie będzie łatwa – mówi Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities.

Kontynuacja projektów

Giełda chce kontynuować chociażby takie projekty jak GPW Private Market czy też prace nad platformą crowdfundingową. Istotnym elementem ma być też technologia z systemem GPW WATS na czele, ale też i takimi narzędziami jak TCA Tool, chmura GPW czy też GPW Stork służąca do wykrywania nadużyć na rynku.

Giełda chce także bardziej otworzyć się na aktywa cyfrowe. W kolejnych latach GPW planuje również wdrożyć nową platformę do obrotu obligacjami, która ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Z perspektywy klientów indywidualnych ciekawą informacją może być pomysł wprowadzenia opcji na akcje (po uruchomieniu systemu WATS), dalszy rozwój rynku GlobalConnect poprzez dodanie największych spółek europejskich, a później z amerykańskiego rynku, czy też rozwój produktów ETF.

Akcjonariuszy spółki ucieszyć może też fakt, że GPW chce pozostać spółką dywidendową. Ma na ten cel przeznaczać 60–80 proc. skonsolidowanego zysku netto. Poziom ten może być niższy w przypadku potencjalnych akwizycji. Te w nowej strategii nie są wykluczone.

– Cały czas uczestniczymy w wielu projektach, jesteśmy aktywnym graczem. Patrzymy m.in. na spółki technologiczne, ale też i te ściśle związane z biznesem giełdowych, chociaż tych po prostu jest mało – nie ukrywa Marek Dietl.

Firmy
KNF zaakceptował nominacje trzech prezesów spółek skarbu państwa
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit
Firmy
Olbrzymia awaria komputerów z Windowsem. Nie działają banki, lotniska, służby ratunkowe
Firmy
PZU, BOŚ i BGK mają zgody KNF na nowych prezesów
Firmy
Ruszyła druga wojna o „pocztomaty”. Poczta Polska liczy na zwrot akcji
Firmy
Rynek IPO w Europie odżywa. Warszawa czeka na Żabkę
Firmy
Wezwania w Polsce. Przejmujący nie są hojni