GPW chce rosnąć szybciej. Jest nowa strategia na 2023-2027

Giełda przedstawiła główne założenia nowej strategii na lata 2023- 2027. Zakłada ona m.in. istotny wzrost przychodów również dzięki nowym inicjatywom. Nie wykluczone są także dalsze akwizycje.

Publikacja: 24.05.2023 19:23

GPW chce rosnąć szybciej. Jest nowa strategia na 2023-2027

Foto: Bloomberg

Jak wynika z komunikatu giełdowego, grupa GPW w perspektywie lat 2023-2027 planuje osiągnąć średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł. Wzrost przychodów w 2027 r. w stosunku do 2023 r. ma wynieść 157 mln zł, z tego 101 mln zł ma przypadać na nowe inicjatywy strategiczne (te mają być przedstawione w czwartek). W okresie objętym strategią nastąpić ma też wzrost marży EBITDA do 50 proc.

Strategia zakłada także, że w perspektywie lat 2023-2027 średniorocznie około 35 proc. przychodów grupy będą stanowić tzw. przychody powtarzalne, czyli przychody niezależne od wartości obrotów instrumentami finansowymi, w tym m.in. usługi sprzedaży danych oraz regularne opłaty od emitentów. Ma to pozwolić na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego spółki i zwiększy przewidywalność jej wyników.

Strategia zakłada również realizację szeregu inicjatyw optymalizacyjnych zorientowanych na poprawę efektywności operacyjnej. W latach 2023-2027 grupa GPW będzie kontynuować transformację modelu operacyjnego, aby stopniowo zwiększać efektywność kosztową.

Plany GPW skupią się na trzech głównych obszarach: obrocie, danych i technologii oraz nowych modelach biznesowych.

W nowej strategii poruszona została także kwestia dywidendy. Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie 60-80 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy. Strategia zakłada także utrzymanie potencjału akwizycyjnego grupy GPW. W przypadku braku realizacji akwizycji zarząd może rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wskaźnik wypłaty dywidendy wyższy niż 60-80 proc.

Nowa strategia GPW została już zatwierdzona przez radę nadzorczą.

Firmy
BM Pekao: Rainbow zarobi 98 mln zł
Materiał Promocyjny
DANONE wraz z partnerami uruchamia pionierski program recyklingu kubków po jogurcie
Firmy
Insiderzy ruszyli na zakupy
Firmy
Dębica: Drobni akcjonariusze chcą wyższej dywidendy i buy backu
Firmy
Cena w wezwaniu na Alumetal poszła w górę
Materiał Promocyjny
Największy ekran w domu, prawdziwa domowa instytucja
Firmy
PZU wypłaci wysoką dywidendę
Firmy
Inter Cars pędzi, ale nieco wolniej