Ministerstwo Finansów liczy, że przyczyni się to do rozwoju rynku MSP. Zyskają na tym startupy, portale crowdfundingowe i rodzinne firmy. Wielu z nich ułatwi to w przyszłości start na rynku NewConnect. Realizacji doczekają się zamrożone projekty.

Dzięki nowym regulacjom firmom będzie łatwiej dostać finansowanie poza sektorem bankowym. Do tej pory dla wielu z nich barierą była wysokość limitu i koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego i wymaganym pośrednictwem firmy inwestycyjnej. – Zniechęcało to wielu przedsiębiorców w fazie rozwoju, w tym z sektora MSP, do pozyskiwania finansowania w drodze oferty publicznej – mówi Zbigniew Minda, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF.

Resort liczy więc na odwrócenie tego trendu, podobnie jak eksperci. – To krok w dobrym kierunku i motor napędowy dla MSP. Polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna. Wpisuje się to w ogólny pakiet działań wprowadzanych przez rząd w ramach konstytucji dla biznesu oraz działań zainicjowanych przez minister Jadwigę Emilewicz i ministra Jerzego Kwiecińskiego – podkreśla Jarosław Grzywiński, doradca zarządu GPW.

Zdaniem Arkadiusza Regieca, prezesa platformy Beesfund, skorzystają na tym zwłaszcza spółki, które działają na rynku i mają sprawdzony model biznesowy, na przykład rodzinne firmy, założone w latach 90.