Cała energetyka pozbywa się udziałów PGG

Cztery kontrolowane przez państwo spółki: PGNiG, Enea, Energa i PGE poinformowały w środę o zawarciu warunkowych umów na sprzedaż Skarbowi Państwa posiadanych przez nie i ich spółki zależne akcji Polskiej Grupy Górniczej. Wartość sprzedaży to symboliczna złotówka.

Publikacja: 03.08.2022 18:44

Cała energetyka pozbywa się udziałów PGG

Foto: Shutterstock

Stronami sprzedającymi umów są ECARB - spółka zależna Energi, PGNiG Termika należąca do Grupy PGNIG, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy PGE, Enea, Polski Fundusz Rozwoju, Towarzystwo Finansowe Silesia oraz Węglokoks. Stroną kupującą jest Skarb Państwa. PGNiG, Enea, Energa i PGE poinformowały, że cena sprzedaży ich pakietów akcji wynosi w każdym przypadku 1 zł. Przeniesienie prawa własności akcji PGG na Skarb Państwa nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przysługującego prawa pierwokupu, stosownie do zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

PGE GiEK sprzeda na mocy umowy 6 mln posiadanych akcji, stanowiących 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG. Spółka zależna Energi z grupy PKN Orlen - ECARB - również ma sprzedać 6 mln akcji za łączną cenę 1 zł. Jak podkreśliła Energa, w wyniku zbycia akcji PGG spółka przestanie być właścicielem aktywów sektora wydobycia węgla kamiennego, co jest zgodne realizacją jej celów strategicznych w zakresie dekarbonizacji.

PGNiG Termika ma sprzedać 8 mln akcji stanowiących 20,43 proc. kapitału zakładowego PGG.W ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGNiG wartość inwestycji wynosiła 0 zł, i transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki. Enea sprzeda natomiast 3 mld akcji - 7,66 proc. kapitału zakładowego PGG.

Spółki przypominały, że w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy, wartość inwestycji w te akcje wynosi zero złotych. W związku z tym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto spółki spółek. Transakcja ma być krokiem w porządkowaniu struktur spółek biorących udział w procesie tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

W latach 2016–2018 firmy energetyczne wydały łącznie 2,3 mld zł na dokapitalizowanie znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej PGG. Była to forma wsparcia największego producenta węgla w Polsce. Grupa PGNiG zainwestowała 800 mln zł w akcje PGG (poprzez spółkę zależną PGNiG Termika). W efekcie dysponuje ona pakietem 20,4 proc. W akcjonariacie PGG są jeszcze: Polska Grupa Energetyczna (udziały spółki zależnej PGE GiEK), Energa (udziały spółki córki Energa Kogeneracja) i Enea. PGE i Energa dysponują po 15,3 proc. akcji, które kosztowały w chwili zakupu po 600 mln zł. Do Enei należy 7,66 proc. akcji kupionych za 300 mln zł.

Mimo tych inwestycji spółki nie zyskały żadnej kontroli właścicielskiej, a wartość należących do nich akcji PGG szybko spadła. Pytane o ich obecną wartość odsyłają do raportów giełdowych z 2020 r. PGE w owym roku dokonała odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji rzędu 286 mln zł. Po odpisie wartość księgowa akcji PGG zapisana w sprawozdaniu PGE na koniec 2020 r. i we wrześniu 2021 wynosiła zero złotych. O zerowej wartości papierów informują pozostali udziałowcy PGG.

Energetyka
Przepis na sukces Enei na wytwarzaniu energii
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy
Energetyka
PGE notuje słabsze wyniki rok do roku. Znamy przyczynę
Energetyka
Nowe taryfy na prąd mogą zachwiać giełdowym optymizmem
Energetyka
Tauron i Eneę dzielą wyniki, łączą obawy o taryfy
Materiał Promocyjny
Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?
Energetyka
ML System wreszcie na plusie. Spółka zapowiada przegląd opcji rozwoju
Energetyka
Wiatr przywiewa wyższy zysk netto Polenergii