Rynek maklerskich kont IKE i IKZE rośnie w oczach. Jak już wcześniej pisaliśmy, w przypadku IKE rok 2022 przyniósł nowe rekordy. Teraz zostało to potwierdzone oficjalnymi danymi Komisji Nadzoru Finansowego. Nieco gorzej było w przypadku indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ale traktując je wszystkie łącznie, rynek ten zaczyna nabierać coraz bardziej imponujących kształtów.

Czytaj więcej

Rekordowy rok IKE, IKZE spowolniły

Mocne liczby

Z oficjalnych danych KNF wynika, że w 2022 r. w branży maklerskiej przybyło 27,5 tys. kont IKE. Rok wcześniej wzrost wynosił 26,6 tys. W przypadku IKZE ubiegły rok przyniósł 13,6 tys. nowych rachunków wobec 21,6 tys. w 2021 r. W sumie na koniec ubiegłego roku maklerzy prowadzili już ponad 104 tys. kont IKE i 64,5 tys. IKZE. Daje to więc razem prawie 170 tys. kont emerytalnych.

4,5 mld zł

zgromadzonych było na maklerskich indywidualnych kontach emerytalnych na koniec 2022 r. Łączna wartość aktywów na wszystkich IKE rynkowych wynosiła 14,1 mld zł.

W skali całego rynku IKE i IKZE to wciąż stosunkowo niewiele, bo zaledwie 13 proc., ale maklerskie konta mają się czym pochwalić, jeśli chodzi o aktywa. W przypadku maklerskich IKE wartość zgromadzonych na nich aktywów jest największa na całym rynku – na koniec 2022 r. było to prawie 4,5 mld zł, podczas gdy na IKE wszystkich rodzajów wartość aktywów wynosiła 14,1 mld zł. Również pod względem średnich wpłat w 2022 r. maklerskie IKE brylowały. Sięgnęły one 12,7 tys. zł, podczas gdy średnia dla całego rynku wyniosła 5,5 tys. zł. Także maklerskie IKZE błyszczą, jeśli chodzi o średnie wpłaty w 2022 r. Ich poziom wyniósł 6,4 tys. zł i był największy na całym rynku – średnia dla wszystkich rodzajów IKZE to 4,6 tys. Maklerskie IKZE wypadają jednak gorzej, jeśli chodzi o wartość zgromadzonych aktywów. Na koniec 2022 r. było to blisko 1 mld zł. Liderem jest branża TFI, która zebrała na IKZE ponad 3 mld zł.

1 mld zł

zgromadzonych było na maklerskich indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego na koniec 2022 r. Łączna wartość aktywów na wszystkich IKZE rynkowych wynosiła 6,6 mld zł.

Branża maklerska stara się uatrakcyjniać korzystanie z kont IKE i IKZE. Dzisiaj oferują już nie tylko możliwość odkładania na emeryturę z wykorzystaniem instrumentów z warszawskiej giełdy, lecz także z rynków zagranicznych, które są dostępne np. w DM BOŚ czy BM mBanku. Noble Securities z kolei kusi inwestorów oprocentowaniem wolnych środków pieniężnych na IKE i IKZE (oferta dotyczy kont otwartych w tym roku).

169 tys.

kont IKE i IKZE było prowadzonych przez biura i domy maklerskie na koniec 2022 r. Stanowiło to 13 proc. całego rynku rynkowych rachunków emerytalnych.

Impuls mile widziany

Cały rynek IKE i IKZE także rośnie w siłę. We wszystkich instytucjach wartość zgromadzonych aktywów w ciągu roku zwiększyła się prawie o 1,3 mld zł i zbliżyła do 21 mld zł. Rynek jednak wciąż potrzebuje dodatkowych impulsów do rozwoju.

– Po zmianach w podatku od osób fizycznych z 2022 r. oraz w dobie podwyższonej inflacji atrakcyjność IKE i IKZE nieco osłabła. Jej podniesienie pozwoliłoby natomiast nie tylko na zwiększenie poziomu indywidualnych oszczędności emerytalnych, lecz także dałoby szanse na wpływ dodatkowych środków na rodzimy rynek kapitałowy – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA i IGTE. – Wiadomo, że im głębszy i większy będzie nasz rynek, tym lepiej będzie rozwijała się gospodarka i tym szybciej będą rosły oszczędności z przeznaczeniem na dodatkową emeryturę. Zatem uatrakcyjnienie IKE i IKZE może mieć pozytywny wpływ nie tylko dla oszczędzających na emeryturę, lecz także dla wszystkich, którzy korzystają z dobrodziejstw innowacyjnej i szybko rozwijającej się gospodarki. Jednym słowem jest w interesie nas wszystkich – dodaje Rusewicz.