Przedsiębiorstwo w połowie grudnia przydzieliło wszystkie oferowane w ofercie publicznej akcje serii C po 45 zł za sztukę (cena maksymalna sięgała 65 zł) i pozyskało 22,5 mln zł. Plan inwestycyjny, który zakłada nabycie siedmiu projektów handlowych, opiewa na około 37 mln zł.

Spółka rozważy emisję obligacji w przyszłym roku, by zrealizować wszystkie plany emisyjne. – Pierwszy projekt, zapowiadany przy okazji emisji akcji, powinniśmy przejąć jeszcze w styczniu. Cały harmonogram realizacji celów rozłoży się jednak na dłuższy okres, gdyż niektóre etapy budowlane projektów potrwają do 2019 r. – zapowiada prezes Bartosz Kazimierczuk.

W raporcie z 29 listopada analitycy DM BOŚ (był oferującym) oszacowali wartość akcji Tower Investments na 91,6 zł metodą porównawczą i 115,3 zł metodą dochodową.

Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej sieci handlowo-usługowych – głównie sklepów dyskontowych oraz stacji paliw i sieci fast food. Ponadto jest właścicielem marki Shopin, w ramach której rozwija parki handlowe.