„Mimo krótkoterminowego załamania aktywności gospodarczej spowodowanego epidemią koronawirusa potencjał polskiego rynku budowlanego w perspektywie do 2025 r. pozostaje znaczący" – oceniają analitycy firmy badawczej Spectis.

Eksperci wzięli pod lupę po 60 najważniejszych realizowanych i planowanych inwestycji kubaturowych oraz inżynieryjnych w każdym województwie. Łączną wartość 960 największych projektów oszacowali na ponad 540 mld zł, z czego 116 mld zł przypada na te realizowane, a 427 mld zł na te na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji.

Analitycy zaobserwowali poprawę atrakcyjności rynku inżynieryjnego względem wcześniejszych prognoz, warto jednak pamiętać, że w przypadku mega projektów infrastrukturalnych jest duże ryzyko opóźnień, a nawet tego, że część prac nie zostanie zrealizowanych.

Największa wartość inwestycji przypada na województwa mazowieckie, pomorskie i śląskie, niemniej także na wschodzie kraju spodziewane jest ożywienie inwestycyjne, głównie za sprawą znaczących projektów inżynieryjnych, zwłaszcza drogowych i kolejowych.