Wrocławska spółka i2 Development ruszy z ofertą obligacji o wartości 10 mln zł. Lada chwila zostanie opublikowane memorandum, na razie wiadomo, że papiery mają mieć stały kupon, zapadać za trzy lata i być zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach.

Wpływy mają pozwolić na zrefinansowanie papierów serii F i G. To obligacje notowane na Catalyst, zapadają odpowiednio w grudniu br. i marcu 2021 r., a ich wartość to 8,6 mln i 9 mln zł.

W ostatnim czasie publiczne emisje dla Kowalskich ze stałym kuponem 6-6,65 proc. przeprowadziły Victoria Dom, Ghelamco i Arche.