Zbliża się sądny dzień dla banków

Jeśli wyrok TSUE będzie niekorzystny dla kredytodawców, straty mogą sięgać nawet 100 mld zł. Ale sektor jest przygotowany na ten cios – ocenia Jacek Jastrzębski, szef KNF.

Publikacja: 05.06.2023 21:00

Zbliża się sądny dzień dla banków

Foto: Adobestock

Już w przyszłym tygodniu 15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ma wydać przełomowy wyrok w sprawie narosłego od lat problemu kredytów w CHF. Jeśli w ostatecznym orzeczeniu TSUE w ślad za opinią rzecznika generalnego z lutego br., odmówi bankom prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu walutowej umowy kredytowej, koszty tego w całości poniosą banki. Za to frankowicze zyskają prawo do darmowego kredytu.

Sektor bezpieczny

Jakie to koszty? Komisja Nadzoru Finansowego w swoim stanowisku na rozprawę przed TSUE (w październiku 2022 r.) oszacowała je nawet na 100 mld zł jednorazowej straty, co mogłoby doprowadzić do upadłości jednego, a nawet kilku dużych banków, co w efekcie domina zaraziłoby problemami cały sektor finansowy w Polsce. Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, ostrzegał wówczas, że niekorzystny dla banków wyrok Trybunału prowadziłby do istotnego zachwiania stabilności rynku finansowego, a w wysoce prawdopodobnym scenariuszu – w efekcie nawet do jego załamania.

Obecnie te ryzyko wydaje się ciut mniejsze. W poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, szef KNF na pytanie, czy sektor bankowy jest przygotowany na negatywny wyrok TSUE odpowiedział: – W mojej ocenie, odpowiedź brzmi „tak”. – Polski sektor jest obecnie dobrze skapitalizowany i płynny, co przekłada się na jego bezpieczeństwo i stabilność – podkreślał Jastrzębski.

Rosną rezerwy

Przewodniczący zaznaczał, że to efekt i zmiany warunków makroekonomicznych w ostatnich miesiącach (banki mogą więcej zarabiać po wzroście stóp procentowych), i aktywności samych banków, a także działań nadzoru finansowego wzmacniających odporność sektora.

Banki ze swej strony rzeczywiście znacząco przyspieszyły proces zawiązywania rezerw na ryzyko prawne kredytów w CHF. Z naszych szacunków wynika, że ich łączna wartość bilansowa (dla ośmiu banków notowanych na giełdzie) wyniosła na koniec I kwartału 2023 r. ok. 30 mld zł, podczas gdy na koniec 2021 r. było to ok. 19 mld zł. Znacząco wzrósł również poziom pokrycia tymi rezerwami portfela kredytów w CHF – do ok. 55 proc. obecnie z ok. 25–30 proc. na koniec 2021 r.

Jastrzębski podtrzymał też swoje zdanie, że „transfer kwoty ok. 100 mld zł” z kapitałów banków do stosunkowo wąskiej grupy społecznej jest nieuzasadniony i szkodliwy z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Najlepszym zaś rozwiązaniem są ugody.

W tym zakresie też widać postęp, bo banki chętniej też decydują się na polubowne rozstrzygnięcie sporu z frankowiczami – liczba zawartych ugód wynosi już 57,3 tys.

Problem wciąż jest

Niemniej problem wciąż pozostaje duży. – Trudno dokładnie oszacować, jakie mogą być łączne koszty negatywnego wyroku TSUE – komentuje Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Część banków będzie musiała zmieniać swoje modele dotyczące ryzyka prawnego kredytów w CHF, tak by uwzględniały brak możliwości uzyskania wynagrodzenia za udzielony kapitał oraz zwiększyć rezerwy na ten cel co najmniej o kilka miliardów złotych. Kluczowe jest pytanie, do jakiego poziomu. A także, czy ten koszt trzeba będzie ponieść jednorazowo, czy podejście audytorów będzie mniej konserwatywne, i będzie można to „rozłożyć na raty” – analizuje Jańczak.

Istotne jest też pytanie, czy TSUE przyzna frankowiczom prawo dochodzenia od banków jakichś dodatkowych świadczeń, a także to, jakie skutki przyniesie będzie tzw. ustawa frankowa, nad którą pracuje KNF. – Mamy na razie wiele niewiadomych i zmiennych, choć z pewnością można powiedzieć, że bardziej na ryzyko narażone są banki z dużym portfelem kredytów w CHF – mówi Jańczak.

Banki
Włochy znów łagodzą podatek bankowy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Banki
Początek końca złotej ery rekordowych zysków banków
Banki
Wakacje kredytowe jeszcze na rok
Banki
Michał Sołowow jest zainteresowany zakupem VeloBanku
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Banki
VeloBank bliski realizacji rocznego planu
Banki
Czy cięcia stóp mocno uderzą w wyniki i wyceny banków?