BZ WBK kupuje Deutsche Bank Polska

Dzięki oczekiwanej transakcji trzeci gracz na polskim rynku prześcignie drugiego wciąż Pekao, którego ten krok może zmobilizować do szybszej decyzji w sprawie łączenia z PKO BP albo Aliorem.

Publikacja: 14.12.2017 10:01

BZ WBK kupuje Deutsche Bank Polska

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Równo rok temu napisaliśmy w „Parkiecie" tekst pt. „BZ WBK z realną szansą na dogonienie Pekao", w którym, opierając się na nieoficjalnych informacjach, donosiliśmy, że bank ma postawiony przez Santandera, swojego strategicznego akcjonariusza z Hiszpanii, cel kontynuowania szybkiego wzrostu, dzięki któremu, spychając Pekao, miałby awansować na drugą z trzeciej pozycji na rynku. Choć wtedy nowy zarząd wskazywał raczej na wzrost organiczny, pojawiająca się okazja skłoniła go do przejęcia.

Aktywa BZ WBK wzrosną o 18,4 mld zł, do 170 mld zł

Dziś BZ WBK poinformował oficjalnie o transakcji, której rynek spodziewał się w ostatnich tygodniach. Bank podpisał umowę przejęcia części działalności Deutsche Bank Polska, w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking oraz DB Securities. Z transakcji wyłączone będą walutowe kredyty i pożyczki hipoteczne oraz segment bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Wydzielona działalność DB Polska obejmuje portfel 18,2 mld zł kredytów brutto, 10,4 mld zł depozytów oraz 6,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem (stan na 30 czerwca 2017). Aktywa przejmowanej części są warte 18,4 mld zł (dla porównania całego BZ WBK 150,4 mld zł).

Wstępna cena nabycia wynosi 1,29 mld zł i składa się głównie z 1,27 mld zł za wydzieloną działalność DB Polska, implikując mnożnik P/TBV (cena do wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne) ok. 0,6x na bazie prognoz na 2017 w wysokości 2 mld zł. BZ WBK zapłaci ponadto 20 mln zł za DB Securities, implikując mnożnik na 2017 rok P/TBV wynoszący ok. 0,6x.Kwota będzie płatna w 80 proc. akcjami nowej emisji BZ WBK. Bank wyemituje 2,75 mln nowych akcji na rzecz Deutsche Bank AG, odpowiadające 2,7 proc. udziałowi w BZ WBK. Reszta ceny (20 proc.) ma być płatna gotówką. Inwestorom spodobał się pomysł i parametry przejęcia, kurs akcji BZ WBK rośnie dziś na GPW o 4 proc., do 383 zł.

Po otrzymaniu zgód regulacyjnych oraz osiągnięciu gotowości operacyjnej, zamknięcie transakcji przewidywane jest na IV kwartał 2018. W I kwartale 2018 roku bank liczy na uzyskanie zgody KNF i zgody UOKiK na transakcję, a - według harmonogramu - w II kwartale ma zostać zwołane WZ banku, które zdecyduje o emisji akcji.

Celem przejęcia jest m.in. umocnienie pozycji BZ WBK w segmentach klientów zamożnych, private banking oraz MŚP, wzmocnienie sieci sprzedaży BZ WBK w segmencie MŚP (m.in w regionie Śląska), atrakcyjna baza klientów DBPL charakteryzująca się niskim kosztem ryzyka oraz zmniejszenie udziału walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych w portfelu kredytowym BZ WBK.

BZ WBK przewiduje, że transakcja da potencjał synergii kosztowych z docelową wartością oszczędności kosztowych przed opodatkowaniem na poziomie 129 mln zł (to dość niewiele, bo 3,8 proc. połączonej bazy kosztowej banków w 2016) w 2021 roku. Liczy też na potencjalne dodatkowe synergie w zakresie niższego kosztu finansowania oraz możliwości cross-sellingu. Głównym celem przejęcia wydają się jednak wolumeny, szczególnie biorąc pod uwagę przeciętne tempo wzrostu rynku, oraz pozyskanie klientów.

Całkowite koszty integracji przed opodatkowaniem szacowane są na 255 mln zł i zostaną rozłożone na lata 2018-2021. Dla porównania, suma synergii kosztowych w tym okresie ma wynieść 335 mln zł.

Pekao już pawie dogonione

BZ WBK liczy na wzrost zysku na akcję od 2019 roku (od 2018 wyłączając koszty integracji). Około 5-proc. wzrost zysku na akcję spodziewany jest od 2021 roku. Bank szacuje 15,5 proc. ROI w 2021.

Po przejęciu BZ WBK zwiększy skalę działalności i umocni pozycję w polskim sektorze bankowym, zwiększając swój udział rynkowy w kredytach z 10,1 proc. do 11,7 proc. (z 111 mld zł do 130 mld zł). Bank miał we wrześniu aktywa warte 150,5 mld zł, po przejęciu powinien mieć 170 mld zł (dodając do tego wzrost orgraniczny), co stawia go na równi z Pekao (171,5 mld zł we wrześniu), choć akurat pod względem zysku BZ WBK już wcześniej wyprzedził bank z żubrem. Być może transakcja BZ WBK skłoni Pekao do podjęcia szybciej decyzji w sprawie łączenia – z Aliorem (mają wspólnego akcjonariusza – PZU) albo z PKO BP (o prowadzonych rozmowach w tej sprawie pisaliśmy parę dni temu).

Transakcja ma mieć ograniczony wpływ na wskaźniki kapitałowe BZ WBK – współczynnik CET 1 pro forma po połączeniu ma spaść do 15,26 proc. z 15,92 proc. ma koniec września 2017 r.

Banki
Zgłosiło się dużo chętnych na fotel prezesa PKO BP
Materiał Promocyjny
Elektrownie jądrowe to naturalny dla Warty obszar zainteresowań
Banki
Frankowe kredyty topnieją w oczach
Banki
Szykują się sowite dywidendy od banków
Banki
Pekao pokazuje rekordowe zyski i płaci dużą dywidendę
Banki
Bank Pocztowy z najlepszymi wynikami w historii
Banki
Pekao zarobił niemal cztery razy więcej niż rok wcześniej