Technologie

DM IDMSA wycenia akcję Eurotela na 15,3 zł

"Miękkie lądowanie" - taki tytuł nosi pierwsza rekomendacja wydana 29
listopada przez analityków DM IDMSA dla Eurotela, dystrybutora usług sieci
komórkowej Era

W krótkim terminie DM IDMSA proponuje zachowanie "neutralne" w zależności od zachowania rynku. Specjaliści spodziewają bowiem, że poprawa wyników Eurotela po osłabieniu efektywności sieci w tym roku, powinna być widoczna wcześniej niż I kwartale 2010 roku

Foto: www.eurotel.pl

"Przy 20-proc. fundamentalnej premii wobec naszej 12-miesięcznej wyceny wartości przedsiębiorstwa połączonego z oczekiwaną atrakcyjną dywidendą, rozpoczynamy wydawanie zaleceń (dla Eurotela - red.) od długoterminowej rekomendacji kupuj" - napisali Jakub Viscardi i Marek Kazimierczak. W krótkim terminie DM IDMSA proponuje zachowanie "neutralne" w zależności od zachowania rynku. Specjaliści spodziewają bowiem, że poprawa wyników Eurotela po osłabieniu efektywności sieci w tym roku, powinna być widoczna wcześniej niż I kwartale 2010 roku.

Analitycy spodziewają się, że tegoroczny zysk operacyjny grupy wyniesie 7 mln zł, a zysk netto 5,8 mln zł. Pełna konsolidacja dilera usług P4, przejętego przez Eurotel i pewna poprawa biznesu Ery, ma sprawić, że w 2010 roku giełdowa firma wypracuje 8,9 mln zł zysku operacyjnego i 6,7 mln zł zysku netto.

Specjaliści liczą też, że podobnie jak podobne firmy w regionie, Eurotel będzie wypłacać dywidendę. Szacują, że w 2010 roku stopa dywidendy wypłaconej przez Eurotel wyniesie 6,2 proc. , a w latach 2011-2019 przekroczy 7 proc. Jeśli firma nie będzie przeprowadzać kolejnych przejęć, stopa dywidendy może jeszcze urosnąć - uważają analitycy DMIDMSA. Z zysku wypracowanego w 2008 roku Eurotel wypłacił 3,94 mln zł dywidendy, czyli 1,05 zł na akcję.

Dziś walor Eurotela kosztuje 14,07 zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.