Gospodarka - Kraj

Po dwóch kwartałach spadku zagraniczne zadłużenie Polski wzrosło

Zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło w II kwartale o 6,7 mld euro, do 176,6 mld euro – wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski. Był to pierwszy wzrost zagranicznych zobowiązań naszego kraju po dwóch kwartałach spadku

Zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło w II kwartale o 6,7 mld euro

Foto: Archiwum

Obniżanie się wartości zadłużenia było związane z kryzysem finansowym. Zagraniczni wierzyciele starali się ograniczyć zaangażowanie w krajach należących do tzw. emerging markets, w tym w Polsce.

Do wzrostu zadłużenia w II kwartale w największym stopniu przyczynił się sektor rządowy i samorządowy. Jego zobowiązania wobec zagranicy zwiększyły się o 3,8 mld euro, do 51,6 mld euro. Zdecydowana większość tej kwoty to efekt zakupów naszych obligacji skarbowych przez inwestorów spoza Polski.

W niewielkim stopniu – o 0,4 mld euro, do 42,1 mld euro – wzrosły zagraniczne zobowiązania krajowych banków. Od wybuchu kryzysu partnerzy z zagranicy niechętnie udzielają pożyczek krajowym bankom. To jest główny powód ograniczenia podaży kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych.

O niemal 2 mld euro, do 80,5 mld euro zwiększyło się w II kwartale zadłużenie zagraniczne zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw z sektora niefinansowego.

W porównaniu ze stanem w końcu poprzednich dwóch kwartałów, niewielkie zmiany zaszły jeśli chodzi o proporcję zadłużenia krótkoterminowego do ogólnej kwoty zobowiązań zagranicznych. Na koniec czerwca dług o terminie spłaty do roku stanowił 26,6 proc. całkowitego zadłużenia zagranicznego.

Dane o udziale długu krótkoterminowego są z uwagą śledzone przez inwestorów zagranicznych. Wzrost tej proporcji może zapowiadać problemy z regulowaniem zobowiązań, a to byłby argument za pozbywaniem się polskich aktywów – akcji i obligacji, a także wyprzedażą złotego. Obawy związane z dużym udziałem krótkoterminowego zadłużenia były jedną z przyczyn gwałtownego spadku kursu złotego pod koniec minionego roku.

NBP podał też kwartale dane o deficycie na rachunku obrotów bieżących w II kwartale. Wyniósł on 845 mln euro wobec 30 mln euro w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Dane okazały się negatywnym zaskoczeniem, bo na podstawie wcześniejszych informacji miesięcznych analitycy spodziewali się nadwyżki w podobnej skali.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.