Technologie

Rekordowy miesiąc BioMaksimy

Przychody biotechnologicznej spółki w 2015 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 7,5 proc. do 21,97 mln zł. Grudzień był najlepszym pod względem wielkości przychodów miesiącem w historii spółki.
Foto: Bloomberg

Spółka działająca w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej w całym 2015 r. wypracowała 21,97 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 20,45 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o prawie 7,5 proc. Firma dobrze rozwija również sprzedaż na rynku zagranicznym. W 2015 r. BioMaxima sprzedała na rynki zagraniczne towary o wartości ponad 5 mln zł. W grudniu spółka miała 2,43 mln zł przychodów. Tym samym, był to najlepszy pod względem wielkości przychodów miesiąc w historii spółki. Na małej giełdzie biotechnologiczna firma notowana jest od czerwca 2010 r.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych przez spółkę wyników. Wypracowany po 9 miesiącach 2015 r. zysk netto również był dla nas satysfakcjonujący, zaś bardzo dobry IV kwartał ub. roku w zakresie wysokości sprzedaży pozwala z dużym optymizmem oczekiwać na wynik roczny - mówi Henryk Lewczuk, prezes zarządu BioMaxima.

BioMaxima w październiku 2015 r. jako inwestor branżowy objęła 40 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Bioavlee co stanowi 2,25 proc. udziałów w jej kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów. Wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła 200 tys. zł. Bioavlee prowadzi działalność w sektorze life science i specjalizuje się w rozwoju innowacyjnej technologii na potrzeby diagnostyki mikrobiologicznej. Podmiot ten opatentował technologię szybkiej identyfikacji kolonii bakterii hodowanych na podłożach stałych. BioMaxima podpisała także list intencyjny z Bioavlee w zakresie współpracy kooperacyjnej i dystrybucji innowacyjnego analizatora mikrobiologicznego opracowanego przez tą firmę, który jest unikalnym na skalę światową, innowacyjnym urządzeniem laboratoryjnym. Prowadzi ono samodzielnie badanie mikrobiologiczne począwszy od automatycznego posiewu, aż po analizę gatunku oraz szczepu bakterii i jest ono realizowane w czasie rzeczywistym. Model biznesowy Bioavlee umożliwia szybką globalną implementację tego produktu w różnych sektorach przemysłowych oraz usługowych. BioMaxima ma być wyłącznym dystrybutorem analizatora w Polsce oraz na rynkach światowych.

Po trzech kwartałach 2015 r. BioMaxima miał 1,04 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających 15,22 mln zł. W analogicznym okresie 2014 r. zysk netto firmy wynosił 297 tys. zł, a sprzedaż kształtowała się na poziomie 14,49 mln zł.

W poniedziałek o godz. 13.30 akcje spółki kosztowały 4,1 zł ( bez zmian).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.