Firmy

ABS Investment liczy na dywidendy od spółek zależnych

Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, osiągnęła w I kwartale 2015 r. zysk netto w wysokości 368 tys. zł.

W analogicznym okresie ubiegłego roku ABS Investment zanotowała stratę netto sięgającą 425 tys. zł. Wypracowane w I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży sięgnęły ponad 100 tys. zł wobec 21 tys. zł w 2014 r. Główny udział w osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego przez ABS Investment miał wzrost wycen rynkowych spółek portfelowych i odnotowanie dodatniego salda na działalności inwestycyjnej, które wyniosło 557 tys. zł. - Jestem bardzo zadowolony z wyniku wypracowanego w I w kwartale 2015 r., jak również z sytuacji finansowej firmy. Pozytywnie oceniam także zmiany w portfelu inwestycyjnym oraz wyniki zdecydowanej większości spółek portfelowych. W kolejnych kwartałach spodziewam się dalszego wzrostu przychodów z tytułu świadczonych usług doradczych oraz zwiększenia wartości portfela inwestycyjnego. Realizowany proces zamykania niektórych pozycji inwestycyjnych spowoduje, że liczba spółek portfelowych będzie mniejsza. - ocenia Sławomir Jarosz, prezes zarządu spółki ABS Investment.

W ocenie ABS Investment bardzo dobra sytuacja finansowa spółek portfelowych ma wpływ na wzrost kursów ich akcji, a także na zwiększenie zainteresowania nimi ze strony inwestorów branżowych oraz instytucjonalnych. W związku z tym spółka prowadzi obecnie działania związane z wyjściem z niektórych inwestycji, które pozwolą jej osiągnąć satysfakcjonujące stopy zwrotu na poszczególnych aktywach. Spółka spodziewa się również otrzymania dywidend z niektórych spółek portfelowych, co będzie stanowiło dodatkowe źródło jej przychodów. - W I półroczu 2015 r. zakończymy proces wychodzenia z 5-7 inwestycji. Pojawią się też nowe pozycje w portfelu. Mamy również do czynienia ze wzmożonym zainteresowaniem kilkoma innymi spółkami z portfela ze strony inwestorów branżowych i finansowych. Spodziewam się, że od 5 do 7 spółek z portfela wypłaci dywidendę, co powinno znacznie wpłynąć na nasze wyniki szczególnie w III kwartale tego roku - dodaje Jarosz.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.