Bloomberg

Niemcy mogą być zmuszone do podjęcia drastycznych środków, takich jak racjonowanie gazu, jeśli poziom gazu w magazynach spadnie poniżej 40% do 1 lutego przyszłego roku, według niemieckiej Federalnej Agencji Sieciowej, która w razie potrzeby wprowadzi takie środki.

Niemieckie magazyny gazu były zapełnione w 99% na początku sezonu grzewczego i na początku chłodniejszej pogody w listopadzie. Według danych Gas Infrastructure Europe na dzień 23 listopada magazyny gazu w Niemczech były zapełnione w 98,95%. Pobór gazu ma teraz przyspieszyć wraz z postępem zimy.

Jeśli poziom magazynowania gazu spadnie poniżej 40% do 1 lutego, zostanie to uznane za poziom krytyczny, powiedział Klaus Müller, prezes niemieckiej Federalnej Agencji Sieciowej Bundesnetzagentur. Powiedział, że regulator, który podlega ministerstwu gospodarki, będzie ściśle monitorował pięć kryteriów.

Są to prognozy temperatury, zużycia gazu, poziomu zapasów, sytuacji w krajach sąsiednich oraz pozyskiwania dostaw tzw. energii bilansującej wykorzystywanej do utrzymania ciśnienia na rurociągach przesyłowych.

Krytyczny poziom magazynowania gazu może wywołać dalszą reakcję na oszczędzanie energii w Niemczech, w tym ewentualną reglamentację gazu.

Niemcy znajdują się obecnie na drugim etapie alarmu i mogą wejść w stan zagrożenia trzeciego stopnia, jeśli zapasy gazu spadną do krytycznie niskiego poziomu.

Ostatnim etapem planu, który miałby zostać zadeklarowany w przypadku osiągnięcia przez zapasy poziomu krytycznego, byłaby ewentualna reglamentacja gazu.

Czytaj więcej

Niemcy. Zima będzie bezpieczna?

Niemieckie gospodarstwa domowe i przemysł zużyły w zeszłym tygodniu mniej gazu niż zwykle, w oparciu o odpowiednią średnią z lat 2018-2021, ale zużycie wzrosło o prawie 28% w porównaniu z poprzednim tygodniem z powodu niższych temperatur.

Sytuacja z dostawami gazu do Niemiec będzie napięta, jeśli do początku lutego magazyny gazu będą zapełnione od 40% do 55%, powiedział szef regulatora Müller podczas transmisji internetowej cytowanej przez Reutera.

Niemiecki regulator energetyczny podkreśla, że konieczne są „znaczące” oszczędności gazu i energii, aby uniknąć zimy racjonowania i awarii gazowej.

Gospodarstwa domowe, przemysł i przedsiębiorstwa muszą ograniczyć konsumpcję o co najmniej 20%, powiedział w październiku szef regulatora Müller. Niemcy mogą nie być w stanie uniknąć awarii gazowej tej zimy, jeśli wszyscy konsumenci nie zmniejszą znacząco zużycia w największej europejskiej gospodarce, organ regulacyjny i jego prezes powtarzali wielokrotnie od lata.

Jeśli nadchodząca zima będzie chłodniejsza niż zwykle, Niemcy mogą doświadczyć poważnych ogólnokrajowych niedoborów gazu, których nie będą w stanie przewidzieć z wyprzedzeniem większym niż dwa tygodnie, powiedział Müller we wrześniu. – Wystarczy kilka bardzo mroźnych dni, aby drastycznie zwiększyć zużycie gazu – ostrzegł.