Kłopoty z siłą roboczą, wzrost kosztów materiałów i wynagrodzeń – o tym jest teraz głośno. Sprawdziliśmy, co w tym zakresie zaraportowały przedsiębiorstwa budowlane w sprawozdaniach za 2017 r. Warto pamiętać, że wiele firm z sektora działa w formule generalnego wykonawstwa i korzysta z usług podwykonawców, niemniej w niektórych przypadkach widać tendencję do mocnego zwiększania zasobów własnych.

W grupie Budimeksu, który działa w zarówno w segmencie ogólnobudowlanym, jak i infrastrukturalnym, koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o ponad 16 proc., do przeszło 754 mln zł. Średnia liczba pracowników zwiększyła się o 11 proc., do niemal 5,4 tys., z czego pracownicy fizyczni to 2 tys. (wzrost o 13 proc.).

Koszty świadczeń pracowniczych stanowiły prawie 15 proc. kosztów rodzajowych, które urosły w nieco mniejszym tempie 12,6 proc., do 5,15 mld zł. Grupa w ub.r. zwiększyła przychody o prawie 12 proc., do 5,82 mld zł, a marża brutto ze sprzedaży sięgnęła 11,6 proc. wobec 12,2 proc. rok wcześniej.

W grupie Elektrobudowy, specjalizującej się w segmencie energetycznym, koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i świadczeń zmniejszyły się o 5 proc., do 170 mln zł, czyli w mniejszym tempie niż zmieniło się średnie zatrudnienie: spadło ono o 6 proc., do 1,93 tys. osób, z czego 925 na stanowiskach robotniczych (spadek o 10 proc.).

Wymienione koszty stanowiły 22 proc. kosztów rodzajowych, które skurczyły się o 13 proc., do 763 mln zł. Grupa odnotowała w ub.r. sprzedaż niższą o 7 proc. – przychody wyniosły 903 mln zł. Rentowność brutto ze sprzedaży była nieco lepsza – wyniosła 10,9 proc. wobec 10,1 proc. rok wcześniej.

W Grupie Trakcji, która specjalizuje się w budownictwie kolejowym i drogowym, koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i świadczeń wzrosły o niecałe 3 proc., do 209 mln zł. Przeciętnie zatrudnienie spadło w tym czasie o 8 proc., do 2,08 tys. osób, z czego 1,8 tys. to pracownicy na stanowiskach robotniczych (spadek o 0,9 proc.).

Wymienione koszty stanowiły 15 proc. kosztów rodzajowych, które wzrosły o 8 proc., do 1,36 mld zł. Przychody grupy były takie same jak rok wcześniej i wyniosły 1,37 mld zł. Rentowność brutto ze sprzedaży skurczyła się do 6,9 proc. wobec prawie 11 proc. rok wcześniej.

W Grupie Erbudu, koncentrującego się na budownictwie kubaturowym, koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 11,5 proc., do 237 mln zł, mimo że przeciętnie zatrudnienie urosło skokowo o prawie 21 proc., do 2,34 tys. osób.

Koszty te stanowiły 13 proc. kosztów rodzajowych, które wzrosły o 6 proc., do 1,82 mld zł. Przychody grupy wyniosły niewiele więcej niż rok wcześniej – 1,81 mld zł przy niewiele wyższej rentowności brutto ze sprzedaży 7,3 proc.

W Grupie Torpolu, specjalizującej się w infrastrukturze torowej, koszty świadczeń pracowniczych zmniejszyły się o blisko 8 proc., do 79 mln zł, w takim samym tempie zmieniło się przeciętnie zatrudnienie – do 577 osób. Koszty te stanowiły nieco ponad 10 proc. kosztów rodzajowych, które wzrosły wyniosły nieco więcej niż rok wcześniej – 766 mln zł. Przychody grupy wyniosły 752 mln zł, o 2,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Rentowność brutto ze sprzedaży skurczyła się do zaledwie 1,7 proc. wobec 5,7 proc. rok wcześniej.