REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności

Windykacja: Sąd ujawnia finanse GetBacku

Rynek wciąż żyje domysłami na temat tego, jaka jest dokładnie kondycja finansowa firmy GetBack.
Foto: Fotorzepa, Adam Bogacz
Foto: GG Parkiet

Raport za 2017 r. wciąż się nie ukazał (teoretycznie ma być on opublikowany w poniedziałek, chociaż pierwotnie miało to być 30 kwietnia), nie mówiąc już o raporcie za I kwartał 2018 r. Pozostają jedynie szczątkowe informacje na temat spółki. Ostatnio rynek dowiedział się, że szacowana, wstępna strata za 2017 r. może wynieść około 1 mld zł. Z kolei Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zdecydował się opublikować załączniki do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego spółki, które rzucają nieco więcej światła na jej finanse za okres od stycznia do 6 kwietnia.

Wynika z nich, że firma w omawianym okresie miała 76,4 mln zł straty. Warto jednak podkreślić, że są to dane na poziomie jednostkowym, dlatego też nie oddają one pełnej sytuacji finansowej spółki. Przykładowo z ostatniego dostępnego raportu GetBacku za okres I–III kw. 2017 r. dowiadujemy się, że na poziomie jednostkowym spółka wykazała 157,6 mln zł zysku netto. Na poziomie skonsolidowanym był to 181,2 mln zł.

– Bardzo ostrożnie podchodziłbym do przedstawionych liczb, właśnie z racji tego, że są to dane jednostkowe. Moim zdaniem niewiele nowego wnoszą one do całego obrazu spółki. Więcej będziemy wiedzieli dopiero, kiedy opublikowany zostanie pełen raport za 2017 r. wraz z opinią audytora. Dobrze, aby stało się to już w poniedziałek. Pozwoliłoby to rozwiać sporo wątpliwości dotyczących tego, ile faktycznie mogą być warte portfele GetBacku. To wydaje się teraz kluczową kwestią. Wtedy pojawiłaby się też szansa, że obrót akcjami i obligacjami GetBacku zostanie odwieszony – mówi jeden z analityków domu maklerskiego.

Czego, oprócz wyniku netto, dowiadujemy się z danych udostępnionych przez sąd? Wynika z nich, że spółka szacuje swoje aktywa na poziomie 2,78 mld zł. Ich największą część stanowią oczywiście inwestycje, które wynoszą prawie 1,7 mld zł. Po stronie pasywów największe pozycje stanowią zobowiązania. Te największe mają charakter długoterminowy i ich wartość wynosi 1,94 mld zł. Z tego 1,78 mld zł to zobowiązania z tytułu emisji obligacji. Wśród zobowiązań krótkoterminowych (583 mln zł) również dominują te z tytułu emisji papierów dłużnych. Wynoszą one 459 mln zł.

Jeśli zaś chodzi o przychody, to na poziomie jednostkowym wyniosły one prawie 67 mln zł. Aż 46 mln zł pochodziło z inwestycji w fundusze sekurytyzacyjne. Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych sięgnęły 30,5 mln zł. Warto dodać, że spółka we wniosku o przyspieszone postępowanie układowe wskazywała, że zamierza wyraźnie zmniejszyć koszty operacyjne, w tym właśnie te związane z wynagrodzeniami. Mają one spaść do 49,8 mln zł w skali roku.

Na usługi prawne i ekspertyzy firma wydała w omawianym okresie 21,7 mln zł. Z kolei wśród kosztów finansowych największą pozycję stanowią odsetki od obligacji. Mowa o kwocie w wysokości 41,8 mln zł.

Nie są to jednak jedyne informacje dotyczące GetBacku. Do oceny windykatora powróciła agencja ratingowa S&P. Przywróciła ona długo- oraz krótkoterminową ocenę dla spółki, obniżając ją jednocześnie do poziomu D/D (wcześniej była na poziomie B/B).


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA