REKLAMA
REKLAMA

Transport

PKP Cargo: Przeszacowano AWT

Zarząd PKP Cargo podjął decyzję o dokonaniu w raporcie za ubiegły rok odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów czeskiej grupy kolejowej AWT.
Foto: materiały prasowe

Szacuje, że jego łączna wartość w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniesie 51,2 mln zł, co po uwzględnieniu efektu podatkowego wyniesie 41,5 mln zł. Spółka informuje, że odpis nie ma wpływu na wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Ponadto ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową grupy i spełnienie kowenantów finansowych wynikających z zawartych umów kredytowych. Z drugiej strony wartość odpisu może się zmienić. Jej ostateczna wartość będzie znana 21 marca, gdy firma opublikuje zaudytowany raport roczny. Dlaczego dziś dokonano odpisu, co on dokładnie obejmuje i jak go wyliczono, PKP Cargo nie podaje.

Szacowany obecnie odpis tylko w niewielkim stopniu odpowiada wyliczeniom prokuratury, która uznała, że zakup AWT został dokonany po zawyżonej cenie. Ta niedawno oskarżyła byłych członów zarządu spółki odpowiedzialnych za transakcję o niegospodarność, wskutek której PKP Cargo miało ponieść prawie 250 mln zł straty.

Giełdowa spółka sfinalizowała zakup 80 proc. akcji AWT w maju 2015 r. Wartość transakcji wyniosła 427,3 mln zł. W listopadzie 2017 r. PKP Cargo dokupiło pozostałe papiery. Z ostatnich danych wynika, że na koniec 2017 r. wartość AWT w księgach rachunkowych PKP Cargo sięgała 499,7 mln zł. Czeska grupa to drugi co do wielkości kolejowy przewoźnik towarów w Czechach. Z ostatnich danych wynika, że po III kw. 2018 r. przetransportowała łącznie 7,7 mln ton towarów, co oznaczało spadek o 1,5 proc., licząc rok do roku. TRF

Notowania akcji na stronie:

www.parkiet.com/spolka/pkp_cargo


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA