Wyceniana na 1,8 mld zł grupa budująca nieruchomości logistyczno-przemysłowe do własnego portfela przyjęła cele strategiczne na lata 2024-2028. Przychody powinny urosnąć do 183-250 mln euro wobec 80 mln euro w 2023 r. EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) z wyłączeniem wyniku z przeszacowania wartości nieruchomości powinien zwiększyć się z 40 mln do 112-132 mln euro. Wzrost FFO (środki z działalności operacyjnej) szacowany jest z 21 mln euro do 51-60 mln euro. NAV (wartość aktywów netto) na akcję ma zaś urosnąć z 23 do 48-56 euro.

Szanse do wykorzystania

- Skupiamy się przede wszystkim na dochodowości biznesu: wzrost EBITDA oraz maksymalizacja FFO - to dla nas najważniejsze kryteria. Dużą wagę przykładamy do „zbilansowanego” wzrostu z zachowaniem konserwatywnych parametrów finansowych i jakości portfela najemców – powiedział prezes Radosław T. Krochta. - Rynek nam sprzyja, popyt na magazyny jest stabilny, dodatkowo część naszych konkurentów w Europie ma problemy z finansowaniem nowych inwestycji, co dodatkowo pozwala nam patrzeć optymistycznie na perspektywy rozwoju w najbliższych latach. Aktualna sytuacja umożliwia nam pozyskiwanie nowych gruntów w Europie, co jest kluczowym czynnikiem rozwoju dla naszego biznesu – dodał.

Druga magazynowa noga w Niemczech

MLP Group jest właścicielem i zarządcą portfela magazynów o powierzchni 1,08 mln mkw. na koniec 2023 r. grupa rozwija się w Polsce, drugą silną nogę buduje w Niemczech, jest też obecna w Rumunii i ma na radarze Benelux. Uwzględniając inwestycje w toku i przygotowaniu portfel sięga 1,9 mln mkw.