Technologie

UOKiK: niewykorzystane pieniądze z konta pre-paid do zwrotu

Polkomtel dostał za to 20 mln zł kary. T-Mobile woli oddać pieniądze użytkownikom pre-paid, którzy mieli środki na koncie, gdy ważność konta wygasła. To może być nowa praktyka rynkowa.
Foto: Adobestock

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmował się tą sprawą od dłuższego czasu. Chodzi o doładowania telefonii na kartę (pre-paid). Wprawdzie użytkownicy często gromadzą pieniądze na koncie telefonu na kartę i ich nie wykorzystują,  a mimo tego mogą je stracić, jeśli nie dopełnią dodatkowych warunków i w efekcie ważność konta wygasa. Aby nie wygasło trzeba zwykle doładować konto. W sumie – uważa UOKIK – taka konstrukcja utrudnia decyzję o zmianie operatora i jest sprzeczna z unijnymi przepisami.

Dziś urząd poinformował, że prezes Tomasz Chróstny zobowiązał T-Mobile Polska do zwrotu pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid, a operator to zobowiązanie przyjął. Zmieni również regulamin, w którym stoi, że „W przypadku utraty Ważności Konta niewykorzystana kwota lub jednostki rozliczeniowe zostają anulowane po upływie 14 dni"

UOKiK nie podał, ile w sumie przekazać ma T-Mobile użytkownikom. Będzie to zależało od ich aktywności. Trzeba bowiem wystąpić do operatora z wnioskiem.

Zwrot ma nastąpić w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Do tego czasu telekom musi poinformować wszystkich klientów usług przedpłaconych o wprowadzeniu procedury zwrotu niewykorzystanych środków, przy czym osoby po 65 roku życia dowiedzą się o swoich nowych uprawnieniach z wiadomości sms lub telefonicznie.

Jak ubiegać się o zwrot pieniędzy w T-Mobile?

Uprawnieni będą obecni lub nowi klienci, którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 6-miesięczny staż w T-Mobile Polska,

Konsument musi złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od wygaśnięcia ważności konta lub zmiany operatora,

Może to zrobić pisemnie, e-mailem lub poprzez telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Abonenta,

Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej spółka może pobrać opłatę manipulacyjną – na podstawie decyzji zobowiązującej jej wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty dwudziestu złotych.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku, pieniądze zostaną przelane na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy. Klient może także zdecydować o przekazaniu środków na jego inne konto w T-Mobile.

UOKiK przypomniał, że w toku są postępowania wobec Orange Polska i Playa (operatorzy pisali o tym w swoich sprawozdaniach finansowych).

- Konsumenci nie mogą tracić niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania. To utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne. Także Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nakazuje operatorom uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług – uważa prezes UOKIK-u.

Jak przypomina urząd, w grudniu 2018 r. wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, a zgodnie z nim przy zmianie operatora dotychczasowi dostawcy usług pre-paid muszą na wniosek konsumenta zwrócić pozostałe na koncie środki.

„Od tej operacji mogą pobierać opłatę współmierną do rzeczywiście poniesionych przez nich kosztów, jeśli zostało to określone w umowie. Unijne prawo musi zostać implementowane do polskiego. W niektórych europejskich krajach takich jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja czy Hiszpania zwrot niewykorzystanych środków od dawna jest już regułą" – podał UOKiK.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.