Technologie

OEX chce opuścić giełdę. Będzie wezwanie

Znaczący akcjonariusze zwierają szyki. Chcą doprowadzić do wycofania akcji z rynku regulowanego. Walory skupowane będą w trybie wezwania do sprzedaży po cenie nie wyższej 21,5 zł za sztukę.
Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała

W trakcie piątkowej sesji na rynek trafiła informacja, której przekazanie zostało opóźnione przez spółkę w dniu 27 kwietnia 2021 r. (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Zarząd podjął wtedy decyzję o przystąpieniu przez spółkę do uruchomionego z inicjatywy jednego ze znaczących akcjonariuszy procesu negocjacji z zainteresowanymi akcjonariuszami OEX. Negocjacje dotyczyły zawarcia porozumienia w zakresie współdziałania, obejmującego nabywanie akcji w ramach skupu akcji własnych, w szczególności w trybie wezwania. Tuż po tym komunikacie pojawił się następny, z którego wynika, że w dniu dzisiejszym zakończony został proces negocjacji prowadzonych przez spółkę i jej 13 akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 6 mln akcji, reprezentujących około 83 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 8 osób fizycznych. W posiadaniu pozostałych akcjonariuszy jest ponad 1,5 mln akcji, reprezentujących 17,05 proc. głosów. Ustalenia przewidują ogłoszenie wezwania, tak aby strony porozumienia mogły w sumie kontrolować 100 proc.

„Wezwanie zostanie ogłoszone nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia porozumienia, a wyłącznym podmiotem nabywającym akcje własne w wezwaniu będzie spółka, przy czym cena za jedną akcję własną przewidzianą do nabycia w wezwaniu nie może być wyższa niż 21,5 zł" – czytamy w komunikacie.

OEX specjalizuje się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Grupa zakończyła I kwartał 2021 r. dobrymi wynikami. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 15,7 mln zł, co stanowiło wzrost o 71,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największą jego część wypracował segment usług dla e-commerce. Znacząco wzrósł zysk przypadający akcjonariuszom OEX - wyniósł 4,5 mln zł.

Kurs spółki od jesieni zeszłego roku idzie w górę. Obecnie oscyluje w okolicach 20-21 zł, co przekłada się na kapitalizację wynoszącą około 160 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.