Technologie

Arteria: pozew przeciwko Bankowi Handlowemu na 436 mln zł

Spółka Rigall Arteria Management złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Bankowi Handlowemu i domaga się łącznie ponad 436 mln zł. Bank jej roszczenia uznaje za bezpodstawne.
Foto: Fotorzepa, Michał Walczak

Arteria podała, że w grudniu 2014 roku spółka Rigall Distribution (obecnie Rigall Arteria Management) otrzymała od Banku Handlowego wypowiedzenie umowy agencyjnej. Zajmująca się outsourcingiem sprzedaży spółka informuje, że strony podjęły próby rozwiązania sporu, jednak bez pozytywnego rezultatu - z uwagi na jasne stanowisko Banku Handlowego o braku możliwości ugodowego załatwienia spraw roszczeń objętych pozwem.

Arteria informuje również, że Rigall Arteria Management dochodzi pozwem roszczeń o zapłatę prowizji od efektów swoich działań w postaci pozyskania bazy klientów dzięki czemu Bank uzyskał możliwość „intensywnej eksploatacji relacji handlowych" z poszczególnymi klientami, która istniała zarówno przez cały czas trwania umowy agencyjnej (w tym zakresie należy się prowizja) jak i po jej zakończeniu (w tym zakresie należy się świadczenie wyrównawcze). Z kolei Bank Handlowy poinformował, że na dzień 2 stycznia 2019 roku nie otrzymał pozwu, o którym informuje Arteria. Podał także, że Rigall Management w przeszłości podejmowała kroki prawne przeciwko bankowi, których prawomocne rozstrzygnięcia były dla banku korzystne. Podtrzymuje on, że dotychczas zgłaszane przez Rigall roszczenia o zapłatę zostały uznane przez bank za bezpodstawne.

W czwartek przed południem kurs Arterii spada o 2 proc., a Banku Handlowego o 0,6 proc.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.