Szkoła giełdowa

Szukam strategii inwestycyjnej na ten rok. Czy warto inwestować w spółki Mariusza Patrowicza?

Jeśli pytanie brzmi, czy warto kupować akcje spółek wyłącznie dlatego, że jednym ze znaczących udziałowców jest płocki biznesmen – odpowiedź jest oczywiście negatywna.
Foto: PARKIET

Niemal równo trzy lata temu Komisja Nadzoru Finansowego wydała specjalny komunikat podkreślając, że obecność „celebryty" w akcjonariacie (czy wręcz kilku „gorących nazwisk" – jak chociażby niedawno w GET) nie może być jedynym kryterium do podejmowania decyzji inwestycyjnej.

www.par­kiet.com/szko­la­giel­do­wa po­ma­ga­my in­we­sto­rom za­ro­bić pierw­szy mi­lion

Oczywiście, pojawienie się Mariusza Patrowicza w nowej spółce zazwyczaj wywołuje eksplozję kursu i jest często pretekstem do zagrania pod dalsze wzrosty. To strategia obarczona znacznym ryzykiem – wielokrotnie przywoływanym porównaniem jest gra w „gorącego kartofla". Przykład? Gdy Patrowicz pojawił się w Zakładach Mięsnych Herman (obecnie Investment Friends Capital) kurs został wywindowany z kilkudziesięciu groszy do 13,9 zł – czyli o 2,2 tys. procent. Jednak równie szybko spadł do poprzedniego poziomu.

Ze spółek notowanych na GPW, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jedynie Resbud przyniósł dodatnią stopę zwrotu (+44 proc.). Kursy pozostałych spółek: Elkopu, Atlantisu, Fonu i Investment Friends Capital zaliczyły spadki w przedziale 44-86 proc.

Licząc od początku bieżącego roku – wszystkie spółki z głównego rynku zyskały po kilkanaście procent. Podobnie jest z firmami notowanymi na NewConnect: Atlantisem Energy, Elkopem Energy, Fonem Ecology, Stark Development i Urlopy.pl.

Należy przy tym pamiętać, że większość akcji jest notowana po kilkanaście-kilkadziesiąt groszy – co oznacza, że zmiana kursu nawet o kilka groszy w górę lub w dół skutkuje dużymi wahaniami w ujęciu procentowym.

Z fundamentalnego punktu widzenia, spółki prowadzą głównie działalność inwestycyjną i finansową (np. wzajemne obejmowanie akcji, pożyczka dla podmiotów Aleksandra Gudzowatego), mają też niewielką ekspozycję na sektor nieruchomości i zielonej energii.

Roz­po­czy­na­my ak­cję: „Szko­ła gieł­do­wa". Inwestorze! Masz py­ta­nia do­ty­czą­ce in­we­sty­cji? Przy­ślij je nam na adres sos@parkiet.com, a my zadamy je giełdowym eks­per­tom

Przyłącz się do dyskusji na forum parkiet.com

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.