Surowce i paliwa

Węgiel metalurgiczny podkręca wyniki węglowego giganta

Największy spółka węglowa wydobywająca węgiel koksujący odnotowuje poprawę wyników finansowych w trzecim kwartale tego roku. To efekt rosnących cen sprzedaży węgla metalurgicznego o blisko 45,2 proc., a także wzrost średnich cen sprzedaży koksu o 15,1 proc.
Foto: Adobestock

Jastrzębska Spółka Węglowa podała wyniki za trzeci kwartał tego roku. Zysk netto JSW wyniósł  267,8 mln zł. Na taki wynik przełożyły się większe o 18 proc. przychody (w porównaniu do drugiego kwartału) ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 2,579 mld zł. Z opublikowanych w czwartek danych wynika, że EBITDA grupy JSW w omawianym okresie wyniosła  659,2 mln zł wobec 151,5 mln zł w drugim kwartale tego roku.

Wśród czynników wpływających na zmianę EBITDA w trzecim kw. względem drugim kw. wymieniono m.in. wzrost średnich cen sprzedaży węgla metalurgicznego o 45,2 proc. i spadek średnich cen sprzedaży węgla do celów energetycznych o 0,1 proc., a także wzrost średnich cen sprzedaży koksu o 15,1 proc. Wpływ na EBITDA w trzecim kw. miał też odpis aktualizujący wartość bilansową aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie-Bzie w wysokości 52,2 mln zł. Patrząc na trzy kwartały tego roku JSW miała 6,756 mld zł przychodów i 12,864 mln zł zysku operacyjnego. Strata netto po trzech kwartałach to 62,767 mln zł.

Także w tym tygodniu zarząd spółki, po weryfikacji podstawowych założeń operacyjnych na 2021 r. zaktualizował cel operacyjny w zakresie produkcji węgla w 2021 r., wobec danych zawartych w strategii. Wydobycie węgla na 2021 r.  zostało zaktualizowane z poziomu ok.16 mln ton zgodnie z przyjętą strategią, do poziomu 13,8 mln ton. To efekt stopniowego przechodzenia na model funkcjonowania JSW w kierunku zwiększania udziału produkcji przede wszystkim węgla koksowego. JSW zaznacza także, że korekta tego wskaźnika związana jest także ze schodzeniem z eksploatacją węgla do niżej położonych pokładów, co wiąże się z trudniejszymi warunkami górniczo-geologicznymi. – Ograniczenie wydobycia ma również na celu zapewnienie bezpieczeństwa załogi przy wzroście zagrożeń naturalnych w szczególności zagrożenia klimatycznego, metanowego i tąpaniami oraz zagrożeń płynących z trudniejszych warunków geologicznych – czytamy w komunikacie. Niezależnie od trudności, umowy z firmami na dostawy węgla są realizowane z wykorzystaniem obecnych zapasów, a wszelkie potencjalne różnice są przedmiotem uzgodnień handlowych z odbiorcami. Przedstawiona weryfikacja podstawowych założeń operacyjnych na 2021 r. w ocenie JSW nie zaburzy współpracy z dotychczasowymi wieloletnimi kontrahentami opartej o umowy wieloletnie na lata przyszłe. Spółka zapewnia jednak, że utrzymanie produkcji węgla w kolejnych latach na poziomie powyżej 14 mln ton, wraz ze wzrostem jakości i udziału węgla koksowego w produkcji węgla ogółem.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.