Bartłomiej Sawicki

ML System z rekordowymi wynikami finansowymi

Grupa ML System w 2022 r. wypracowała 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 49,2 proc. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39,1 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 49,6 proc., do 36,5 mln zł. Zysk netto był jednak już niższy rok do roku. Nowe regulacje UE będą sprzyjać kolejnym wzrostom spółki.

Polenergia notuje rekordy sprzedaży i produkcji zielonej energii

Największa prywatna firma energetyczna w kraju odnotowała za 2022 r. rekordowe przychody ze sprzedaży i produkcję energii elektrycznej z OZE. Otoczenie regulacyjne jednak przełożyło się na niższy rok do roku zysk netto.

Tauron przeznaczy miliard na OZE

Koncern chce przeznaczyć kilkaset milionów złotych więcej na inwestycje, głównie w OZE i dystrybucję. Czeka na powstanie NABE.

Bogdanka odporna na spadki cen węgla

Koniec zimy pozostawia otwarte pytanie o wpływ spadających cen surowca na kondycję firmy.

Kolejna kadencja w Orlenie dla Daniela Obajtka

Daniel Obajtek został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki na kolejną kadencję – poinformowała spółka w komunikacie. Decyzję podjął minister aktywów państwowych, nadzorujący pracę PKN Orlen.

Furtka dla farm słonecznych w prawie pozwoli na dalszy rozwój

Projekt ustawy o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budził obawy branży OZE o tempo rozwoju farm fotowoltaicznych. Budził, bo ostatnia jego zmiana daje szansę na uniknięcie ewentualnych opóźnień inwestycyjnych.

Jest zgoda na atomową spółkę. Teraz rozmowy z Koreą

PGE i ZE PAK uzyskały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji i powstanie wspólnej spółki, która pozwoli na budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce.

Analitycy kreślą dobre perspektywy przed JSW

Jako „przesadnie” niski poziom wyceny rynkowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej oceniają analitycy DM BOŚ. Ich zdaniem walory spółki niezasłużenie tanieją. Rekomendują oni nabywanie walorów spółki, a wycenę akcji oszacowali na 100 zł.

Wiosenna nadzieja dla przyszłości Rafako

Raciborska spółka powoli zamyka rozdział pod nazwą budowa bloku w Jaworznie. Aby jednak tak się stało i do spółki miał przyjść inwestor, aprobatę musi zyskać niełatwe dla wszystkich stron układu oddłużenie przedsiębiorstwa.

Tauron dywidendy nie wypłaci

Zarząd katowickiej spółki zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie w całości zysku netto z 2022 r. na zasilenie kapitału zapasowego. Spółka poinformowała o swojej decyzji w komunikacie giełdowym. Jednocześnie firma podała, że zysk netto za zeszły rok wyniósł 67,1 mln zł.