REKLAMA
REKLAMA

Portfel funduszy inwestycyjnych

Pytania do: Krzysztofa Mazurka prezesa Altusa TFI

Foto: Archiwum

Jak rozegrać II połowę roku na GPW? Z jednej strony wisi widmo dużej podaży w związku z przekwalifikowaniem Polski przez FTSE Russell do grona rynków rozwiniętych, a z drugiej w ostatnich tygodniach kapitał wracał m.in. na nasz rynek...

Lipcowe odreagowanie, głównie na największych spółkach, traktujemy tylko w kategoriach wzrostowej korekty, ale naszym zdaniem potencjał spadkowy na giełdach nie został jeszcze w pełni wyczerpany. Decyzja FTSE o przeniesieniu Polski z indeksu rynków wschodzących na rynek rozwinięty nie jest jeszcze naszym zdaniem uwzględniona w pozycjonowaniu inwestorów. Zważywszy na obroty na warszawskim parkiecie w okresie wakacyjnym, potencjalny nawis podażowy, który analitycy szacują nawet na kilka miliardów złotych, na tym etapie jeszcze z pewnością się nie zmaterializował. Jest to sytuacja bez precedensu na polskim rynku i w pewien sposób może wymuszać na zagranicznych, pasywnych inwestorach, produktach typu ETF zmniejszanie udziału Polski w swoich portfelach, a to potencjalnie wymusi szacowaną powyżej podaż po stronie najbardziej płynnych spółek, czyli głównie z WIG20. Ciężko oszacować wpływ tego zdarzenia na poszczególne spółki. W obecnej fazie rynku więcej przemawia za kontynuacją spadków zwłaszcza dużych spółek. Altus TFI widzi argumenty za stopniowym zwiększaniem alokacji w akcje, aby w sytuacji zmaterializowania się scenariusza o powrocie pozytywnego nastawienia do GPW, po dostosowaniu struktury indeksu FTSE Russell All Cap Developed (po 24 września 2018 r.), optymalnie wykorzystać ten czas. Zarządzający stopniowo zwiększają alokację w aktywa dające wyższy potencjał zwrotu – przede wszystkim w mocno przecenione małe i średnie spółki, które z powodu atrakcyjnej wyceny lub zainteresowania inwestorów strategicznych mogą być celem przejęcia. Coraz więcej skupów akcji jest ogłaszanych bezpośrednio przez spółki lub przez głównych akcjonariuszy, którzy najlepiej potrafią ocenić realną wartość prowadzonych przez nich biznesów. Inwestujemy również w spółki, które rozwijają nowe produkty lub usługi mające bardzo duży potencjał wzrostu w przypadku sukcesu, jednak ich bieżąca wycena często nie uwzględnia innowacyjności i atrakcyjności tych projektów. Podsumowując, do przełomu III i IV kwartału pod presją naszym zdaniem mogą być spółki z WIG20 (później sytuacja powinna się poprawić), a wartości dodanej i potencjału szukamy przede wszystkim w atrakcyjnych małych i średnich spółkach.

Altus zgłaszał zainteresowanie prowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych, a obecnie trwa łączenie z Esaliens TFI, które ma duże doświadczenie w programach emerytalnych. Czy trwają już przygotowania do wprowadzenia do oferty PPK?

Tak, z pewnością doświadczenie Esaliens TFI będzie dla nas wartością dodaną. Dla nas istotna jest kwestia korzyści komplementarnych płynących z tego połączenia, jeśli chodzi o ofertę produktową, i poszerzenie grupy docelowej wśród klientów. Dzięki temu połączeniu otrzymamy dostęp do szerszej grupy klienta masowego, w tym zainteresowanego długoterminowymi planami emerytalnymi. Temat emerytalny jest dla nas otwarty. Jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w PPK. Co prawda sam produkt pewnie nie będzie wysokomarżowy, ale pozwoli na przykład na poszerzanie bazy klientów i tzw. cross-selling. Jednak na tym etapie pewnie za wcześnie, aby mówić o szczegółach.

Jak pan ocenia obecną wersję ustawy w porównaniu z poprzednią, która zakładała m.in., że PPK będą mogły prowadzić jedynie TFI?

Wiele mówiło się o tym, iż wcześniejsze rozwiązanie istotnie ograniczałoby konkurencję na rynku i wolność gospodarczą. Poszerzając zakres podmiotów zaangażowanych w oferowanie PPK o PTE i ubezpieczycieli, z pewnością dajemy klientowi większy wybór, co zawsze z jego punktu widzenia jest dobre. W odniesieniu do towarzystw ubezpieczeniowych warto zauważyć, że PPK mają przyjąć formę ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Instytucje te mają duże doświadczenie w zarządzaniu aktywami, a w naszej ocenie każde działanie zwiększające świadomość klientów odnośnie do emerytury oraz mobilizujące do zwiększania skłonności do oszczędzania na ten cel jest pozytywne. Ponadto zasięg PPK przy zwiększonej ilości podmiotów z pewnością może wpływać na jego popularyzację wśród społeczeństwa, a te działania powinny przekładać się jednoznacznie pozytywnie na rynek kapitałowy.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA