News

Inter Cars z rekordowym zyskiem

Podczas wtorkowej sesji notowania Inter Carsu rosły nawet 4 proc. czemu towarzyszyły wysokie obroty. Rynek pozytywnie zareagował na publikację wstępnych szacunkowych wyników za 2020 rok
Foto: materiały prasowe

Wynika z nich, że w poprzednim roku dystrybutor autoczęści zarobił na czysto rekordowe 333 mln zł, o 46 proc. więcej niż rok wcześniej, Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zwiększyły się do 9,16 mld zł z 8,76 mld zł rok wcześniej. Duża w tym zasługa bardzo udanego ostatniego kwartału, w którym grupa wypracowała 110 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost aż o 141 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Wynik ten jest wyraźnie powyżej oczekiwań analityków.

W ocenie zarządu Inter Carsu, 2020 rok należy uznać za pozytywny dla grupy mimo rozprzestrzeniającej się na całym świecie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. - W efekcie decyzji podjętych przez zarząd zoptymalizowano koszty działalności operacyjnej, a także ograniczono wydatki w zakresie realizowanych projektów i działalności marketingowej, co wpłynęło na osiągnięte wyniki w całej grupie. Ponadto grupa poprawiła cykl operacyjny gotówki, a tym samym ograniczyła zadłużenie finansowe mierzone wskaźnikiem dług netto do EBITDA – informuje zarząd Inter Carsu.

Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia grupy kapitałowej na koniec grudnia 2020 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA, wyniósł ok. 1,7.

Szacowany poziom zapasów na koniec 2020 roku wyniósł 2,21 mld zł i jest wyższy o ok. 7 proc. w stosunku do stanu na koniec 2019 roku.

Pełny raport wynikowy za 2020 rok Inter Cars opublikuje 21 kwietnia br.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.