Medycyna i zdrowie

Są wyniki wezwania na Swissmed

Lux Med i Bruno Hangartner nabyli w wezwaniu ponad 2 mln akcji. Jakie będą dalsze giełdowe losy medycznej spółki?
Foto: AdobeStock

Wzywający kupili w ramach wezwania 2 040 337 akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia, w tym 2 030 287 na GPW, a 10 050 poza rynkiem regulowanym. Na początku lipca Lux Med i Bruno Hangartner wezwali do sprzedaży nieco ponad 2,7 mln walorów, stanowiących 44,6 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Nabywającym akcje był tylko Lux Med. Zapisy do sprzedaży akcji ruszyły 28 lipca, trwały do 10 września. Oferowana w wezwaniu cena wnosiła 10,94 zł za walor. Kurs rynkowy w środę przed południem spada o 2 proc. do 10,3 zł.

Przed wezwaniem wzywający posiadali łącznie prawie 3,4 mln akcji, uprawniających do niemal 55,4 proc. głosów. W wyniku wezwania chcieli osiągnąć 100 proc.

Wcześniej spółka informowała, że Lux Med kupi od jej głównego akcjonariusza, Bruno Hangartnera, 55,4 proc. akcji za 37,08 mln zł, nie później niż do połowy maja 2022 r. Podmioty te zawarły porozumienie, które dotyczyło wspólnego ogłoszenia wezwania na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji spółki i wycofania ich z obrotu.

Swissmed jest notowany na GPW od jesieni 2004 r. Od 2019 r. jego kurs porusza się w trendzie wzrostowym. Obecnie kapitalizacja spółki sięga 64 mln zł. Z kolei Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce. Należy do międzynarodowej grupy Bupa.

Współpraca kapitałowa pomiędzy Swissmedem i Lux Medem nie jest niespodzianką. Już trzy lata temu Lux Med podpisał umowę z głównym akcjonariuszem Swissmedu dotyczącą współpracy, w tym możliwości przejęcia do 31 lipca 2021 r. przez Lux Med kontroli nad spółką. W wyniku podpisanej wtedy umowy Lux Med otrzymał prawo pierwokupu wszystkich lub części posiadanych przez głównego akcjonariusza akcji Swissmedu w terminie do końca lipca 2021 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.