Medycyna i zdrowie

Akcje Selvity z ograniczonym potencjałem

Analitycy Noble Securities wycenili jedną akcję biotechnologicznej spółki na 87 zł, wydając zalecenie „trzymaj”.
Foto: materiały prasowe

W trakcie poniedziałkowej sesji za akcje Selvity płacono na rynku ok. 84 zł.

Autorzy rekomendacji wskazują, że Selvita po podziale korporacyjnym weszła na drogę akwizycji. - Przejęcie Fidelty poszerzyło kompetencje spółki i wzmocniło spółkę pod kątem kadrowym. W 2021 roku głównym czynnikiem poprawy wyników będzie pełna konsolidacja Fidelty. Kolejnym czynnikiem wzrostu jest rosnąca tendencja do outsourcingu usług CRO w obszarze drug discovery - uważają.

Zarząd wskazuje, że wejście na drogę akwizycji oznacza, że proces ten będzie kontynuowany. Jak zauważają eksperci branża CRO przedkliniczna jest mocno rozproszona, co stwarza ogromne możliwości wzrostu poprzez przejęcia.

Prognoza analityków Noble Seccurities zakłada , że w 2021 roku Selvita wypracuje 41 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie prawie 302 mln zł. W 2022 roku oczekują , że zysk netto wzrośnie do 50 mln zł, a przychody osiągną poziom 403mln zł.

Tekst jest skrótem rekomendacji Noble Securities dla Selvity. Jej autorem jest Krzysztof Radojewski. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 30 czerwca, o godz. 10:05.

Załączniki

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.