Medycyna i zdrowie

PolTREG: Przełomowa terapia

PolTREG, spółka powołana do komercjalizowania przełomowej terapii cukrzycy typu 1 u dzieci, chce w tym roku zadebiutować na rynku NewConnect.

Gdańska firma pozyskała właśnie dwóch nowych inwestorów kapitałowych: Venture FIZ z grupy Trigon TFI oraz fundusz zarządzany przez PAAN Capital. Otrzymała też 2 mln zł z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozyskany kapitał pozwoli jej uruchomić na przełomie 2017 i 2018 roku laboratorium, które zwiększy skalę stosowania terapii.

Metoda produkcji szczepionki, wypracowana na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jest jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie projektów w obszarze leczenia świeżo zdiagnozowanej cukrzycy typu 1 z wykorzystaniem terapii komórkowej. Leczenie, a nie tylko łagodzenie skutków cukrzycy typu 1, możliwe jest dzięki wykorzystaniu preparatu limfocytów TREG. Preparat można dzisiaj stosować w chorobach, dla których współcześnie nie istnieją inne sposoby leczenia lub są one nieskuteczne.

– Wraz z wejściem nowych inwestorów rozpoczęliśmy istotny etap na drodze do pełnego skomercjalizowania metody TREG. Dotychczasowe osiągnięcia, realizowane głównie dzięki finansowaniu pozyskanemu z NCBiR, potwierdziły komercyjny potencjał naszego przedsięwzięcia. Kapitał z inwestycji oraz środki z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji PARP wykorzystamy na uruchomienie w Gdańsku wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym nowego laboratorium i zwiększenie skali produkcji preparatów poprzez badania nad rozwojem metody – mówi Katarzyna Michalak-Magda, prezes PolTREG. Dodaje, że drugim ważnym celem jest rejestracja leku w Europejskiej Agencji Leków, która pozwoli na jeszcze szersze prowadzenie terapii także za granicą.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.