Kryptowaluty

Inwestorzy pozytywni wobec kryptowalut

Z publikowanych co roku badań Institutional Investor Digital Assets Study wynika, że wydarzenia zeszłego roku były dla inwestorów instytucjonalnych głównym motorem nabycia kryptowalut.
Foto: Bloomberg

Wyniki pokazują, że warunki rynkowe w 2020 roku były katalizatorem dla wielu inwestorów. Dla 44 proc. ankietowanych inwestorów zwiększyło to prawdopodobieństwo inwestowanie w aktywa cyfrowe, a dla 40 proc. nie miało to żadnego wpływu. Drugi rok z rzędu badanie wykazało, że europejscy inwestorzy mają bardziej progresywny pogląd na zasoby cyfrowe niż Amerykanie, porównując odpowiedzi we wszystkich kategoriach.

52 proc. ankietowanych przyznało, że inwestuje w zasoby cyfrowe. W Europie udział inwestorów, którzy mają aktywa cyfrowe w swoich portfelach, wzrósł z 45 do 56 proc. Stany Zjednoczone odnotowały sześcioprocentowy wzrost w porównaniu z badaniem z 2020 r., do 33 proc. Azja, która nie pojawiła się w poprzednich badaniach ma najwyższy wskaźnik akceptacji, a 71 proc. ankietowanych inwestuje obecnie w aktywa cyfrowe. Ale w Europie inwestuje w kryptowaluty 84 proc. ankietowanych osób zamożnych. W USA nastąpił wzrost o 20 pkt proc. liczby doradców finansowych, którzy zainwestowali w aktywa cyfrowe.

 

70 proc. wszystkich ankietowanych inwestorów ocenia zasoby cyfrowe w skali od neutralnej do pozytywnej. W USA 79 proc. ankietowanych biur rodzinnych miało neutralny lub pozytywny pogląd na zasoby cyfrowe. A w taki sposób postrzegają te zasoby praktycznie wszyscy ankietowani doradcy finansowi w Azji.

 

Inwestowanie w kryptowaluty ma jednak według inwestorów bariery. 54 proc. ankietowanych uważa, że ?? jedną z największych barier jest zmienność cen. Według 44 proc. barierą jest brak podstawy oceny odpowiedniej wartości. Jednak aktywa cyfrowe w portfelu powinny według prawie 8 na 10 ankietowanych inwestorów znaleźć się w portfolio. A w jakiej postaci? 84 proc. ankietowanych inwestorów z USA i Europy wskazało, że byłoby zainteresowanych instytucjonalnymi produktami inwestycyjnymi, które przechowują zasoby cyfrowe. A 62 proc. inwestorów w USA miało neutralny do pozytywnego pogląd na potencjalny ETF bitcoinowy. Natomiast 69 proc. wszystkich respondentów miało neutralny lub pozytywny pogląd na CBDC z dolarem amerykańskim. A co ciekawe, 27 proc. ankietowanych inwestorów z USA i Europy uważa, że ??to sektor nieruchomości ma ogromny potencjał do tokenizacji.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.