REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

TFI wciąż pozbywają się akcji na GPW

Trigon DM szacuje, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych sprzedały we wrześniu akcje na GPW o wartości około 80 mln zł.
Foto: Bloomberg

"Po raz pierwszy od 20 miesięcy branża TFI odnotowała napływy do polskich funduszy akcji (40 mln zł). Fundusze szerokiego rynku były na plusie już drugi miesiąc z rzędu (51 mln zł) i tym razem przewyższyły odpływy z funduszy małych i średnich spółek (11 mln zł)" - wyliczył Trigon DM. Największe od roku odpływy odnotowały natomiast fundusze akcji zagranicznych. Pozostałe kategorie pośrednio związane z rynkiem akcji (absolutnej stopy zwrotu, zrównoważone i stabilnego wzrostu) również niezmiennie kontynuują odpływy. Odpływy z pozostałych funduszy mieszanych wynikały z przetasowań w ramach Grupy PZU. "Duże napływy do funduszy obligacji (482 mln zł) nie zdołały nadrobić odpływów z większości kategorii i cała branża zakończyła miesiąc na minusie. Łączne odpływy z funduszy rynku kapitałowego wyniosły 473 mln zł. Z funduszy rynku niepublicznego odpłynęło dodatkowo 47 mln zł" - ocenia Trigon DM.

Na podstawie przepływów netto do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych Trigon DM szacuje, że instytucje te sprzedały we wrześniu akcje na GPW za około 80 mln zł. "Większość TFI odnotowała odpływy netto, a najgorzej wypadły PKO i PZU. W przypadku PZU odpływy były jednak obciążone umorzeniami w jednym z dedykowanych funduszu dla Grupy PZU na kwotę 400 mln zł. Na plus ponownie wyróżnił się NN IP TFI z napływami niemal 200 mln zł - podaje Trigon DM.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA