Fundusze inwestycyjne TFI

Lepsza forma dłużnych

Po sierpniowym marazmie fundusze dłużne w ostatnich tygodniach znów radzą sobie nieźle. Popytowi na obligacje skarbowe sprzyja wzrost zmienności rynków akcji.
Foto: Adobestock

Pod koniec sierpnia rentowność polskich papierów dziesięcioletnich przekraczała 1,4 proc. Na początku ubiegłego miesiąca wskaźnik ten utrzymywał się tuż nad 1,25 proc. Wzrost rentowności (spadek cen) obligacji skarbowych spowodował, że większość funduszy inwestujących w papiery skarbowe kończyła sierpień z lekkimi spadkami. Wrzesień jednak bardziej sprzyja uczestnikom funduszy dłużnych, którzy chętnie powierzają takim strategiom swoje środki. W poprzednim miesiącu trafiło tam około 2,3 mld zł, z kolei w lipcu ponad 3 mld zł. Najwięcej nowych środków udaje się pozyskiwać TFI związanym kapitałowo z bankami. Klienci tych instytucji szukają alternatywy dla lokat.

Fundusze dłużne mają szansę na całkiem udany wrzesień dzięki spadkom rentowności papierów skarbowych. W środę po południu oprocentowanie krajowych obligacji dziesięcioletnich wynosiło 1,347 proc. To istotnie niżej niż z końcem sierpnia choć wciąż wyżej od poziomu notowanego w ostatnich dniach lipca. Warto zauważyć, że zniżki rentowności dotyczą także innych papierów z regionu, m.in. obligacji czeskich, które są dość popularne w krajowych funduszach inwestycyjnych.

Najlepsze fundusze dłużne w ostatnich czterech tygodniach zdołały wypracować po 0,3–0,4 proc. zysku. W czołówce za ostatni miesiąc są m.in. Noble Fund Obligacji, Generali Obligacje Aktywny czy NN Obligacji 2. Pierwszy należy do grupy funduszy skarbowych krótkoterminowych, natomiast kolejne dwa inwestują w papiery od dłuższym okresie zapadalności. Z kolei wspomniany fundusz Generali Investments TFI jest jednym z najlepszych funduszy dłużnych w okresie trzech miesięcy. Fundusz NN IP TFI ma najwyższy wynik w grupie od początku roku, sięgający 6,74 proc. W grupie funduszy papierów skarbowych długoterminowych, czyli bardziej narażonych na zmienność, są jednak również strategie, które ostatnich tygodni nie mogą zaliczyć do udanych, a straty zbliżają się nawet do 1 proc. Dotyczy to BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych.

Foto: GG Parkiet

Warto też odnotować niezłą formę funduszy papierów korporacyjnych. Najlepsze, czyli Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych oraz Ipopema Obligacji Korporacyjnych, w ostatnich trzech miesiącach wypracowały od 1,4 do 1,9 proc. zysku. Od początku roku najlepszą grupą dłużną są fundusze skarbowych papierów długoterminowych, gdzie przeciętny wynik sięga 4,6 proc., wypracowany głównie w pierwszych miesiącach roku.

Co ciekawe, lipiec był trzecim miesiącem z rzędu, gdy spadła wartość krajowych obligacji skarbowych w funduszach inwestycyjnych, do 47,4 mld zł, czyli o blisko 1,7 mld zł, w porównaniu z czerwcem. paan

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.