Tag:

Fundusze dłużne

Fundusze dłużne radzą sobie z ostatnią przeceną obligacji

Wysokie rentowności i paleta narzędzi, którymi dysponują zarządzający, sprawiają, że luty – mimo jak dotąd wzrostu rentowności obligacji (spadku cen) – dla uczestników nie powinien być zły.

Remisowy styczeń ze wskazaniem na polskie fundusze dłużne

Styczeń był bardziej zróżnicowany na rynkach finansowych w porównaniu ze wzrostowymi listopadem i grudniem. Rynki akcji na świecie kontynuowały tendencje zwyżkowe.

Mocny styczniowy finisz obligacji?

Sporo wskazuje, że polskie obligacje skarbowe zakończą styczeń przeceną, choć niewielką. Zarządzający są jednak pozytywnie nastawieni do krajowego rynku długu, a fundusze dłużne mają jeszcze „rezerwę” w postaci wysokich rentowności.

Papiery korporacyjne pozostaną atrakcyjne

Wolniejsze tempo dezinflacji i stopy dłużnej na wyższych poziomach powinny utrzymywać wysokie stawki WIBOR – zakłada Piotr Ludwiczak, zarządzający, VIG/C-Quadrat TFI.

Rentowność amerykańskich obligacji ma jeszcze sporo miejsca do spadków

To z kolei może być wsparciem dla polskich obligacji skarbowych stałokuponowych. Wyniki funduszy dłużnych w przyszłym roku pobiją ze sporą nawiązką depozyty bankowe – przewiduje Sylwester Jóźwik, zarządzający Amundi Polska TFI.

Fundusze akcji z USA liderem napływów

Solidne stopy zwrotu funduszu inwestującego w akcje amerykańskich spółek wzrostowych sprawiły, że w tym roku przyciągnął on najwięcej kapitału wśród funduszy na świecie.

Fundusze obligacji firm zaczną różnić się coraz bardziej

Średnia stopa zwrotu z ostatnich 12 miesięcy wyniosła w tej grupie 9,8 proc.– o 4,1 pkt proc. powyżej aktualnej stawki WIBOR 6M. W tym wypadku statystyka wygląda znacznie lepiej niż rzeczywistość.

Fundusze. Dług, ale jaki?

Dobre wyniki osiągnęły w ostatnich 12 miesiącach także inne kategorie funduszy dłużnych. Zarówno fundusze uniwersalne, jak i skarbowe osiągnęły średnie stopy zwrotu zbliżone do średniej stopy zwrotu funduszy korporacyjnych (odpowiednio 9,6 proc. i 9,4 proc vs. 9,8 proc.), natomiast zdecydowanie najlepiej prezentują się wyniki funduszy skarbowych długoterminowych (średnio 11,7 proc.), przy czym w przypadku skarbowych i skarbowych długoterminowych funduszy Rockbridge wycisnął ponad 19 proc. (przy wsparciu instrumentów pochodnych).

Koniec sielanki uczestników funduszy dłużnych

Oprocentowanie krajowych papierów dziesięcioletnich dotarło w ostatnich dniach w okolice 5,8 proc., co oznacza wzrost o około 0,5 pkt proc. od lipcowego dołka.

Dobre wyniki funduszy obligacji przyciągają inwestorów

Od początku tego roku wyższe stopy zwrotu osiągają fundusze inwestujące w obligacje długoterminowe niż te mające w portfelach papiery z krótszym terminem do wykupu.