Fundusze inwestycyjne TFI

O zyski z akcji by這 w zesz造m roku 豉two. Obligacje zgotowa造 horror

Portfele, kt鏎e teoretycznie powinny dawa stabilno, w ubieg造m roku traci造 na wartoci. Niema貫 grono funduszy d逝積ych przynios這 nawet dwucyfrowe straty. W przypadku akcji trzeba by這 mie du瞠go pecha, by nie zarobi.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Ubieg造 rok w g這wach inwestor闚 zapisze si jako fatalny czas funduszy d逝積ych. Niestety, pocz靖ek nowego roku przynosi dalsz przecen papier闚 skarbowych.

Mocny rok akcji

Grudzie na GPW zacz像 si do kiepsko, jednak druga po這wa przynios豉 odreagowanie indeks闚. St鉅 wi瘯szo funduszy akcji polskich uniwersalnych zako鎍zy豉 ostatni miesi鉍 zesz貫go roku nad kresk. W grupie tej liderem okaza si Rockbridge Akcji z 3,7-proc. stop zwrotu. Fundusz ten jest te w cis貫j czo堯wce zestawienia za ca造 ubieg造 rok.

Fundusze akcji polskich ma造ch i rednich sp馧ek wypad造 w grudniu nieco s豉biej, a przeci皻na stopa zwrotu by豉 w okolicach zera. Najlepszy okaza si Pekao Dynamicznych Sp馧ek z wynikiem 1,2 proc.

Oczywicie ca造 ubieg造 rok bardziej ryzykowni inwestorzy mog zapisa do udanych. Wszystkie fundusze szerokiego rynku zako鎍zy造 ten okres z zyskiem, a rednia stopa zwrotu si璕n窸a oko這 21 proc. Najmocniejszy okaza si Quercus Agresywny, kt鏎y przyni鏀 uczestnikom ponad 41 proc. zysku. Portfele akcji ma造ch i rednich sp馧ek jako ca這 wypad造 jeszcze lepiej (przeci皻ny wynik by o oko這 2 pkt proc. wy窺zy). Co ciekawe, w tym gronie najwy窺z stop zwrotu za 12 miesi璚y wypracowa fundusz pasywny, czyli Beta ETF mWIG40TR i by這 to 35,6 proc. Najlepszym funduszem aktywnie zarz鉅zanym z tego grona okaza si Agio Akcji Ma造ch i rednich Sp馧ek (34,3 proc.). T rywalizacj o w這s przegra MetLife Akcji rednich Sp馧ek (34 proc.).

Foto: GG Parkiet

Dobra atmosfera panowa豉 oczywicie na wi瘯szoci rynk闚 akcji na wiecie, w tym na tych najwa積iejszych, czyli dojrza造ch. Najlepsze fundusze akcji rynk闚 rozwini皻ych w grudniu zbli篡造 si do 7-proc. stopy zwrotu (PKO Medycyny i Demografii Globalny). Jeli chodzi o ca造 rok, w tej kategorii mo積a by這 liczy z regu造 na kilkanacie procent zysku. Najwy窺zy wynik, si璕aj鉍y 25,7 proc., wypracowa NN (L) Globalny Sp馧ek Dywidendowych. Tak, jak pandemia wywo豉na przez SARS-CoV-2 ma charakter globalny, tak i o篡wienie gospodarcze po pierwszej fali mia這 i ma nadal szeroki zasi璕. Naszym zdaniem w takich okolicznociach rozs鉅nym wydaje si dodanie do portfela funduszu inwestuj鉍ego w akcje na ca造m wiecie komentuje Wojciech G鏎ny, dyrektor ds. sprzeda篡 w NN Investment Partners TFI. Jak t逝maczy, w przypadku NN (L) Globalny Sp馧ek Dywidendowych m闚imy o ekspozycji przede wszystkim na sp馧ki typu value (odpowiadaj鉍e stylowi inwestowania w warto), g堯wnie z rynk闚 rozwini皻ych, ale i wschodz鉍ych, b璠鉍ych wiatowymi liderami w swoich bran瘸ch.

Straty z obligacji i z這ta

Od d逝窺zego czasu jasne by這, 瞠 najwi瘯szy zaw鏚 inwestorom w 2021 r. przynios fundusze obligacji, jednak skala spadk闚 robi wra瞠nie. Do przeceny papier闚 skarbowych dosz這 wraz ze zwy磬ami rynkowych st鏕 procentowych w zwi頊ku z zapowiedziami czy te decyzjami bank闚 centralnych, zmierzaj鉍ych do zacieniania polityki monetarnej. Niestety, po kr鏒kim wyhamowaniu zwy瞠k rentownoci w Polsce na prze這mie listopada i grudnia ko鎍闚ka roku, a tak瞠 pocz靖ek nowego, przynosz kolejn fal przeceny papier闚 skarbowych. We wtorek po po逝dniu oprocentowanie papier闚 dziesi璚ioletnich przekracza這 ju 3,9 proc. Najgorzej na te zwy磬i zareagowa造 fundusze skarbowe d逝goterminowe, kt鏎e ko鎍zy造 zesz造 rok rednio z blisko 10-proc. strat. Wszystkie inne g堯wne grupy funduszy d逝積ych r闚nie ko鎍zy造 na minusie, ale warto doda, 瞠 zawiod造 tak瞠 portfele metali szlachetnych.

Wiara w krajowy rynek nie ganie. Z obligacji lepiej postawi na papiery zmiennokuponowe

Rok na gie責ach b璠zie bardziej zmienny

Sebastian Buczek, prezes, Quercus TFI

Quercus Agresywny osi鉚n像 w 2021 r. zysk 41,1 proc. przy wzrocie WIG (benchmark) o 21,3 proc. Fundusz nale篡 do grupy akcji polskich uniwersalnych. Specjalizujemy si w doborze sp馧ek. Udzia akcji jest stabilny i wynosi z regu造 80100 proc. Portfel jest mocno zdywersyfikowany i sk豉da si z oko這 100 pozycji. W d逝窺zym okresie przewa瘸my rednie i mniejsze sp馧ki. Inwestujemy tak瞠 w du瞠, pod warunkiem 瞠 s atrakcyjnie wycenione. W ubieg造m roku mielimy przyk豉dowo znacz鉍 ekspozycj na sektor bankowy, kt鏎y w II po這wie 2020 r. by notowany przy bardzo niskich wskanikach, jak P/BV czy P/E prognozowanych zysk闚. Pozytywnie do wynik闚 funduszu w ubieg造m roku kontrybuowa造 m.in. sp馧ki z WIG20: LPP i Pekao, a ze rednich i mniejszych: Alior, Asbis, Millennium czy Kruk. Pocz靖ek roku na gie責ach zapowiada si udanie. Ca造 bie蕨cy rok powinien przynie podwy窺zon zmienno, co dla cierpliwych inwestor闚 mo瞠 oznacza pojawienie si dobrych moment闚 do kupna przecenionych akcji. paan

Dobre perspektywy dla krajowych akcji

Jakub Bentke, zarz鉅zaj鉍y, AgioFunds TFI

W ubieg造m roku Agio Ma造ch i rednich Sp馧ek zanotowa 34,3 proc. wzrostu, b璠鉍 najlepszym funduszem w swojej grupie. Benchmarkiem funduszu jest w 70 proc. mWIG40, w 20 proc. sWIG80 i 10 proc. WiBOR 3M. W du瞠j mierze za sukces funduszu odpowiada si豉 rednich sp馧ek. mWIG zyska w tym okresie 33 proc., czyli by zdecydowanie lepszy od szerokiego WIG, kt鏎y wzr鏀 jedynie" o 21 proc. G堯wnym czynnikiem, dzi瘯i kt鏎emu pobilimy benchmark, by豉 selekcja. Pomog這 przewa瞠nie na akcjach Aliora i Inter Carsu, a z mniejszych sp馧ek pozycje w Tim, Auto Partnerze i Mo-Bruku. Wci嘀 widzimy potencja w ma造ch i rednich sp馧kach, kt鏎e pomimo ubieg這rocznego wzrostu s nadal atrakcyjnie wyceniane. Wci嘀 b璠 p造n寞 rodki na zakupy akcji. Zwi瘯sza si ilo rodk闚 wp造waj鉍ych do PPK, a oczekiwania ekonomist闚 co do rozwoju gospodarki s nadal optymistyczne. Z drugiej strony bardzo wysoka inflacja, kt鏎a wci嘀 znacz鉍o przekracza rentowno instrument闚 bezpiecznych, nie pozostawia w zasadzie alternatywy do inwestowania. PAAN

Megatrendy b璠 dalej post瘼owa

Piotr Stopi雟ki, zast瘼ca dyrektora zespo逝 zarz鉅zania akcjami, Pekao TFI

W 2021 r. Pekao Megatrendy (21,8 proc. zysku) postawi na post瘼uj鉍y progres technologiczny, kt鏎y tylko przyspieszy豉 praca zdalna i w konsekwencji zwi瘯szone wydatki przedsi瑿iorstw na cyfryzacj swoich proces闚. T grup firm tworz przede wszystkim szeroko rozumiane firmy p馧przewodnikowe, od procesor闚 u篡wanych w centrach danych, przez czipy s逝蕨ce do zarz鉅zania przep造wem energii mi璠zy poszczeg鏊nymi sekcjami w samochodach (te elektrycznych), po firmy dostarczaj鉍e wyspecjalizowane maszyny s逝蕨ce do produkcji uk豉d闚 scalonych. Dodatkowym elementem by這 postawienie na selektywnie dobrane firmy doradzaj鉍e przedsi瑿iorstwom w transformacji cyfrowej poprzez wdra瘸nie program闚 zast瘼uj鉍ych procesy papierowe". Finalnie uzupe軟ieniem by這 skierowanie uwagi na post瘼uj鉍e trendy zwi頊ane z ochron rodowiska, gdzie wyr騜ni造 si m.in. firmy, kt鏎e pomagaj przy instalowaniu nowych farm fotowoltaicznych. Patrz鉍 na 2022 r., mylimy, 瞠 te megatrendy b璠 dalej dynamicznie si rozwija造. paan

Atrakcyjno czci obligacji wzros豉

Filip Nowicki, zarz鉅zaj鉍y, Superfund TFI

Za nami bardzo trudny rok na rynku d逝gu, dynamika wzrostu rentownoci polskich obligacji skarbowych przeros豉 wyobra瞠nia najwi瘯szych pesymist闚. Relatywnie przyzwoity wynik Superfund Obligacyjny (-0,1 proc.) to zas逝ga wyjcia za granic w I p馧roczu 2021 r. i inwestycji w obligacje skarbowe indeksowane inflacj kraj闚 strefy euro oraz USA przy jednoczesnej redukcji zaanga穎wania w polskie obligacje skarbowe sta這kuponowe. Jednoczenie blisko 50 proc. portfela stanowi obligacje zmiennokuponowe przedsi瑿iorstw, co u豉twi這 stabilizacj wynik闚. W nowy rok wchodzimy z niez造mi perspektywami, pami皻ajmy, 瞠 skokowy wzrost st鏕 procentowych sprawi, 瞠 dzi rentowno obligacji zmiennokuponowych jest du穎 wy窺za ni 12 miesi璚y temu. Wystarczy wspomnie, 瞠 na pocz靖ku zesz貫go roku WIBOR6M, kt鏎y jest podstaw do ustalenia poziomu odsetek obligacji zmien要okuponowych, wynosi 0,25 proc., dzi wynosi 2,8 proc. Sprawia to, 瞠 atrakcyjno tego segmentu jest najwy窺za od 2014 r. PAAN

Powi頊ane artyku造


REKLAMA: automatycznie wywietlimy artyku za 15 sekund.