REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Rynek NewConnect: mija dziesięć lat złożonej historii

Dekadę temu Giełda Papierów Wartościowych uruchomiła alternatywny system obrotu akcjami, kierowany do mniejszych spółek oraz inwestorów akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne. Jaki jest dzisiejszy obraz tzw. małej giełdy po dziesięciu latach od startu?
Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński

Dokładnie dziesięć lat temu, 30 sierpnia, Giełda Papierów Wartościowych uruchomiła rynek NewConnect. Na koniec 2007 r. notowane były 24 spółki. Rok później było ich 84. Wówczas mało kto mógł oczekiwać, że tak wiele relatywnie małych spółek wykorzysta nowe możliwości rozwoju. Najwięcej firm, aż 172, zadebiutowało w 2011 r., a obecnie w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) notowanych jest 405 firm.

Regularne wypłaty

W całej dotychczasowej historii NewConnect zadebiutowało 566 spółek (według stanu na 23 sierpnia), z czego na Główny Rynek przeszło 59. Swoją giełdową historię od NewConnect zaczynały takie przedsiębiorstwa, jak Trans Polonia, Eko Eksport, Quercus, Mabion, Izo-blok, 11 bit studios czy PGS Software. Obecnie łączna kapitalizacja notowanych spółek sięga blisko 10 mld zł. Spora część firm jest na NewConnect od wielu lat. W związku z tym ten rynek stał się również ważny dla inwestorów długoterminowych. Choćby dlatego, że kilkanaście firm wypłaca od kilku lat regularnie dywidendę. Tylko w tym roku, uwzględniając przedsiębiorstwa, które w międzyczasie przeniosły się na główny parkiet, łącznie do akcjonariuszy trafiło około 80 mln zł. Warto zauważyć, że z roku na rok rośnie średnia wartość dywidendy przypadająca na jedną spółkę dzielącą się zyskiem z akcjonariuszami.

Przykład dla innych

Charakter firm notowanych w ASO jest ściśle powiązany ze specyfiką polskiej gospodarki, w której dominują spółki będące mikroprzedsiębiorstwami w skali europejskiej. Zwykle są mniejsze od tych z rynku regulowanego. Zazwyczaj także większa część akcji pozostaje w rękach założycieli, inwestorów strategicznych lub funduszy private equity i venture capital. W konsekwencji prowadzi to do relatywnie mniejszego zainteresowania takimi spółkami ze strony analityków i inwestorów, skutkującego mniejszymi obrotami i ograniczoną płynnością. Giełda podejmuje działania mające na celu poprawę płynności, np. wprowadzenie obowiązku posiadania przez animatora w dniu debiutu akcji w odpowiedniej ilości zapewniającej płynność czy też rozszerzenie kryteriów wprowadzenia do ASO o wymóg minimalnego free float.

Na sukces NewConnect wskazują zagraniczne instytucje, takie jak Bank Światowy, Europejska Federacja Giełd Papierów Wartościowych (FESE), Europejscy Emitenci czy Europejskie Stowarzyszenie Private Equity & Venture Capital. W ich publikacjach i komentarzach NewConnect jest przedstawiany jako dobry przykład rynku akcji dla sektora MŚP, który pełni ważną funkcję w pozyskiwaniu przez nie kapitału na rozwój. Zdaniem GPW NewConnect cieszy się również dużym zainteresowaniem w innych krajach, które nie zbudowały jeszcze własnych rynków alternatywnych i szukają gotowych rozwiązań, z których mogłyby skorzystać.

NewConnect 2.0

Jak wskazują dane za 2016 r. zebrane przez FESE, w ubiegłym roku NewConnect był drugim największym rynkiem alternatywnym w Europie pod względem liczby notowanych spółek (za rynkiem brytyjskim, gdzie notowane są 982 firmy), czwartym rynkiem alternatywnym w Europie pod względem liczby debiutów oraz siódmym tego typu parkietem w Europie pod względem kapitalizacji przedsiębiorstw.

Foto: GG Parkiet

W połowie 2012 r. GPW rozpoczęła reformę NewConnect 2.0, wprowadzając zmiany mające na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa rynku zarówno dla emitentów, jak i inwestorów. Zmiany wprowadzono w regulaminie ASO, w obszarze warunków wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu i zakresu dokumentu informacyjnego. Zaostrzono również obowiązki informacyjne spółek oraz wymogi wobec autoryzowanych doradców.

Kandydaci do rynku głównego

Przed rokiem GPW wprowadziła nowe segmenty rynku NewConnect: NC Focus, NC Base oraz NC Alert. Nowa segmentacja na małej giełdzie to jeden z głównych elementów projektu NewConnect 2.0., mającego na celu odbudowę zaufania do tego parkietu i uczynienie go atrakcyjnym dla różnych grup inwestorów, jak również poprawę bezpieczeństwa obrotu i zwiększenie transparentności. Założenia nowej segmentacji rynku NewConnect zostały opracowane przez warszawską giełdę we współpracy z Radą Autoryzowanych Doradców. Nowe zasady segmentacji mają również ułatwić inwestorom identyfikację spółek notowanych na NewConnect pod kątem ich kondycji i związanego z tym ryzyka inwestycyjnego, jak również uczynić rynek bardziej przejrzystym, a w efekcie zachęcającym do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych.

NewConnect charakteryzuje się dużą dywersyfikacją branżową notowanych spółek. Pomimo początkowych założeń utworzenia rynku skoncentrowanego na przedsiębiorstwach z innowacyjnych sektorów, takich jak np. nowe technologie, life science, IT, eco-energia, nie brakuje na nim również spółek z innych interesujących branż, na których oferty NewConnect jest w pełni otwarty. Obecnie, najliczniej na rynku alternatywnym reprezentowane są spółki z sektorów: informatyka, budownictwo i media oraz usługi dla przedsiębiorstw.

Wiele ze spółek notowanych na NewConnect, po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości, decyduje się na przejście na główny rynek GPW. W ostatnich latach spółki przenoszące się z małej giełdy na rynek regulowany stanowią ponad jedną trzecią wszystkich debiutantów tego rynku.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA