Finanse

ZUS krytykuje PPK

Pieniądze z PPK nie rozwiążą problemu niskich emerytur na starość – uważa ZUS.
Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Do podmiotów zgłaszających uwagi dotyczących projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) doszedł ZUS, który zgłosił uwagi w ramach konsultacji społecznych do projektu.

ZUS zauważał, że projekt nie uwzględnia coraz dłuższego życia na emeryturze i wypłaty z PPK, które skończą się, gdy emeryt będzie miał zaledwie 70 lat, nie spełnia swojej roli zwiększenia dochodów na starość.

Zgodnie z projektem ustawy, po osiągnięciu 60 lat 25 proc. środków ma być wypłacana jednorazowo, na wniosek w ratach, a 75 proc. w 120 ratach. Biorąc pod uwagę średnie wydłużające się dalsze trwanie życia oraz fakt, że wypłata w ratach mogą skończyć się już w wieku 70 lat, wydaje się, że środki z PPK mogą nie spełnić planowanej roli zwiększenia dochodów na starość – napisał ZUS. Z opracowania GUS „Trwanie życia w 2016 r." wynika, że średnie dalsze trwanie życia sześćdziesięcioletnich mężczyzn wynosi 19,28 lat, a sześćdziesięcioletnich kobiet 24,46 lat.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.