Finanse

Polska mało atrakcyjna

W czwartek w siedzibie GPW odbyła się debata zorganizowana przez firmę audytową BDO, której patronował „Parkiet".

Tematem rozmowy były wyzwania i zagrożenia wobec członków zarządów oraz rad nadzorczych w obliczu ostatnich zmian w prawie, czyli wprowadzenia rozporządzenia MAR oraz projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

Jak zauważył Andre Helin, prezes BDO, największym zagrożeniem, które niosą ze sobą zmiany w prawie, jest zbyt małe uwzględnienie głosu tych, których te zmiany będą dotyczyć, czyli biznesu. Helin zwrócił uwagę, że część zapisów w nowej dyrektywie MAR jest bardzo ogólnikowa i w związku z tym można je różnie interpretować. – Przed nami długa i nieznana droga – stwierdził.

Nowe regulacje nie wpływają dobrze na nastroje na rynku kapitałowym. Według danych Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 22 proc. członków organizacji byłoby skłonne opuścić giełdę natychmiast, gdyby mogło to zrobić bez kosztów. Mirosław Kachniewski, prezes SEG, przypomniał o wysokich, niewspółmiernych do zarobków, sankcji dla członków rad nadzorczych. Zauważył, że w przypadku kary KNF spółki giełdowe mogą się odwołać jedynie do tego samego organu, który nałożył sankcję. Ostrzegł, że zbyt duże restrykcje mogą skłaniać przedsiębiorstwa do szukania kapitału za granicą.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.