REKLAMA
REKLAMA

Budownictwo

Wyniki Trakcji lepsze od oczekiwań. Duży portfel zamówień

W III kwartale zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Trakcji wyniósł 6,51 mln zł i był o 8,5 proc. niższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 518,3 mln zł i tym samym wzrosły rok do roku o 25,8 proc. Notowania Trakcji rosną dziś przed południem o ponad 4 proc.
Foto: materiały prasowe

Za wzrostem kursu może stać fakt, że wyniki okazały znacznie lepsze od przewidywań analityków. Zysk okazał się o 128,9 proc. wyższy od konsensusu, a przychody o 18,3 proc.

Spółka posiada duży portfel zamówień, którego wartość na koniec III kwartału 2018 r. wynosiła 2,899 mld zł. Grupa poinformowała, że w okresie trzech kwartałów podpisała umowy o łącznej wartości 2,045 mld zł, w samym III kwartale wartość portfela wzrosła o blisko 1 mld zł. – Dążąc do maksymalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego grupa Trakcja bierze udział w nowych przetargach. Jednakże ze względu na to, iż posiadany na 30 września 2018 roku portfel zamówień jest znaczący, grupa selektywnie wybiera przetargi, w których startuje – napisano w komunikacie.

Biorąc pod uwagę wyniki finansowe spółki w dłuższym okresie, widać jednak pogorszenie. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37,8 mln zł i był niższy o  26 proc. w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Na działalności operacyjnej grupa poniosła stratę 7,2 mln zł. W efekcie, I-III kwartał okazał się gorszy niż rok wcześniej i strata wyniosła 13,46 mln zł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA