REKLAMA
REKLAMA

Budownictwo

Stabilizacja wyników

Specjalizująca się w budowie infrastruktury szynowej grupa spodziewa się w tym roku przychodów i rentowności zbliżonych do uzyskanych w ubiegłym roku. Wtedy, przy 1,53 mld zł sprzedaży, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 5,4 proc.
Foto: Fotorzepa, Sławomir Mielnik

– Na koniec marca wartość portfela zamówień wynosiła 1,97 mld zł. Uwzględniając umowy oczekujące na podpisanie, po upływie czasu na odwołania, wartość można szacować na 2,92 mld zł. Liczymy też na zawarcie umów o łącznej wartości 1,44 mld zł – wylicza Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu. – Średnioważona rentowność brutto ze sprzedaży portfela podpisanych kontraktów to 5 proc. i takiego wskaźnika spodziewamy się po zawarciu kolejnych umów – dodaje.

Menedżer podkreśla, że w nowszych ofertach ceny materiałów i robocizny są już na odpowiednio wyższych poziomach, niemniej firmy w swoich marżach uwzględniają rezerwę na ewentualne dalsze podwyżki. Z tego powodu oferty czasem odstają od budżetów PKP PLK, co w 2018 r. zaowocowało odwoływaniem przetargów na dużą skalę.

Menedżer podkreślił, że obsługa znacznego portfela i ubieganie się o kolejne kontrakty wymaga dużego kapitału obrotowego. Zwłaszcza że niektóre kontrakty nie przewidują zaliczek. Pojawił się pomysł podwyższenia kapitału w Torpolu, ostatecznie zdecydowano się na zaciągnięcie 50 mln zł pożyczki od głównego akcjonariusza, państwowego Towarzystwa Finansowego Silesia. Nie ujawniono oprocentowania pożyczki. Menedżerowie Torpolu przyznali, że warunki są elastyczniejsze niż w przypadku pożyczki bankowej (kowenanty, zabezpieczenia), ale o preferencji nie ma mowy.

Papiery spółki wyceniane są na 7 zł. ar

Notowania akcji na stronie:

www.parkiet.com/spolka/torpol

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA