Budownictwo

Erbud nie dał się pandemii

Pod względem wkładu w wyniki i portfel zamówień grupy błyszczy wybierająca się na giełdę spółka Onde.
Foto: materiały prasowe

Budowlana grupa w 2020 r. zanotowała 46,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, o 39 proc. więcej niż rok wcześniej. To najlepszy wynik w historii. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 304 mln zł, podczas gdy w 2019 r. były ujemne (116 mln zł).

Grupa jest mocno zdywersyfikowana. Największy udział w przychodach ma budownictwo ogólne w kraju – hamowanie jest ewidentne: sprzedaż skurczyła się o 29 proc., do 1,05 mld zł. Z 4,5 do 7,5 proc. podskoczyła za to rentowność, co przełożyło się na wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 18 proc., do 78 mln zł. Przychody z budownictwa kubaturowego za granicą wzrosły o 86 proc., do 256 mln zł, a zysk o 65 proc., do prawie 19 mln zł – to zasługa dużej transakcji sprzedaży projektu deweloperskiego Dom Spokojnej Starości w Duerren.

O aż 54 proc., do 586 mln zł, zwiększyła się sprzedaż w segmencie inżynieryjno-drogowym – to wybierająca się na GPW spółka zależna Onde, wyspecjalizowana w przeżywającym boom rynku: budowie farm fotowoltaicznych i wiatrowych. W dodatku rentowność wzrosła z 8,4 do 9,7 proc., zysk brutto ze sprzedaży o 77 proc., do 57 mln zł. Przychody z budownictwa przemysłowego w kraju zwiększyły się o 1 proc., do 211 mln zł, za to z 8,7 do 9,7 proc. poprawiła się marża, co przełożyło się na wzrost zysku o 13 proc., do 20,5 mln zł. Część zagraniczna zanotowała wzrost przychodów o 8,5 proc., do 123,5 mln zł i spadek rentowności z 16,7 do 15,5 proc. Zysk wzrósł o 1,3 proc., do 19,2 mln zł.

Portfel zamówień Erbudu na koniec grudnia miał wartość 2,56 mld zł, z czego 1,93 mld zł przypadał na ten rok. Portfel samej Onde to 1,08 mld zł. Od początku 2021 r. grupa podpisała kontrakty o wartości 541 mln zł, w tym 155 mln zł przypadło na Onde.

- Imponująca poprawa naszej rentowności to przede wszystkim efekt zmiany struktury sprzedaży. Zgodnie z naszą strategią zmniejszamy ekspozycję w najbardziej konkurencyjnych i nisko rentownych obszarach, a skupiamy się na projektach w przemyśle oraz, przez ONDE, w OZE – czyli tam, gdzie mamy unikatowe kompetencje i możemy wypracować wyższe marże. Wartość portfela zamówień na koniec 2020 r. pozwala optymistyczne oceniać perspektywy, jeśli chodzi o sprzedaż w najbliższym czasie – skomentował Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

Jaki jest potencjał Onde po dotychczasowym skokowym rozwoju? Czy rekordowy zysk Erbudu zostanie podzielony między akcjonariuszy? O tym w piątek w papierowym „Parkiecie".

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.