REKLAMA
REKLAMA

Banki

BOŚ poprawił wyniki

Bank Ochrony Środowiska zwiększył zysk dzięki wzrostowi dochodów z odsetek, utrzymaniu kosztów działania i zmniejszeniu odpisów.
Foto: parkiet.com

BOŚ w III kwartale miał 24,5 mln zł zysku netto, czyli o 80 proc. więcej niż rok temu i o 37 proc. niż w poprzednim kwartale. Na poprawę złożyło się kilka czynników. Urósł o 6,4 proc. w skali roku, do 99,8 mln zł, wynik z odsetek. Jednak wynik z prowizji zmniejszył się w tym czasie o 14,9 proc., do 21,4 mln zł, a na działalności handlowej o blisko 19 proc., do 15,3 mln zł.

Koszty działania były pod kontrolą i wyniosły 86 mln zł, tyle samo co rok temu. Wyraźnie, bo o prawie 35 proc., do 21 mln zł, zmalały za to odpisy. Bank podał, że tym roku obserwuje sukcesywną poprawę sytuacji finansowej podmiotów z branży energetyki wiatrowej.

Po trzech kwartałach grupa wypracowała 59 mln zł zysku netto, o 3 proc. więcej niż rok temu. ROE wyniosło 2,4 proc. Marża odsetkowa zwiększyła się do 2 proc. z 1,9 proc. w 2017 roku, a wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 64,1 proc. wobec 64,5 proc.

Widać jednak dalszy spadek aktywów – na koniec marca były warte 18,4 mld zł i były niższe o 6,5 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2017 r. (to m.in. efekt wcześniejszych problemów kapitałowych banku a także spłacającego się portfela hipotek walutowych). Wartość bilansowa należności od klientów grupy wyniosła 11,86 mld zł, czyli od początku roku spadła o 3,9 proc. Udział segmentu detalicznego w kredytach ogółem zmniejszył się o 0,6 p.p. do 32,4 proc. Portfel kredytów mieszkaniowych wynosi 3,1 mld zł. Najwyższy udział w kredytach mieszkaniowych (54,9 proc.) mają kredyty w walutach obcych. Udział kredytów mieszkaniowych w CHF w całym portfelu kredytowym grupy wynosi 8,3 proc.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA