Banki

Rajd na akcjach Idea Banku

Dzisiaj w południe akcje mniejszego z banków Leszka Czarneckiego drożeją o blisko 28 proc.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Akcje Idea Banku drożeją dzisiaj w południe o 27,5 proc., do 2,55 zł (notowania są chwilowo zawieszane ze względu na nierównowagę popytu i podaży). Obroty są wyższe niż zwykle, ale pod względem wartości nie są wyjątkowo duże – do godz. 12:30 właścicieli zmieniło 670 tys. akcji o wartości nieco ponad 1,5 mln zł (średnia z ostatnich trzech miesięcy z całej sesji to 91 tys.). Od początku roku notowania Idea Banku urosły o 6 proc. Obecna kapitalizacja to 200 mln zł.

Idea Bank to główne aktywo Getin Holdingu (ta finansowa spółka Leszka Czarneckiego ma 54 proc. walorów Idea Banku). Dlatego rosną też notowania holdingu – o ponad 18 proc., do 1,19 zł. Także w tym przypadku obroty są podwyższone – do południa właścicieli zmieniło 4,4 mln akcji o wartości ponad 5 mln zł (średnia z ostatnich trzech miesięcy to 0,8 mln sztuk).

Skąd mocne wzrosty notowań Idea Banku? Prawdopodobnie to efekt komunikatu z piątku wieczorem. Bank podał, że zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing niewiążące porozumienie dotyczące sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money. Intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji Idea Money do 31 lipca. Cena sprzedaży 45,01 proc. akcji Idea Money na rzecz Fundacji JLC wynosi łącznie 2,25 zł, a 19,99 proc akcji na rzecz Idea Getin Leasing łącznie 1 zł. Bank ma

wprowadzić do swojej oferty produktowej usługę wykupu wierzytelności leasingowych generowanych przez Idea Getin Leasing, z pełnym regresem ryzyka kredytowego po stronie IGL, a Idea Bank będzie nadal udzielał Idea Money finansowania w zakresie usług faktoringowych.

Idea Bank jako obligatariusz Idea Money przed zawarciem umowy sprzedaży powinien otrzymać od Idea Money płatność tytułem uregulowania zobowiązań wynikających z obligacji na kwotę 100 mln zł, a ponadto obie strony dokonają zmiany warunków emisji pozostałych obligacji Idea Money, m.in. wydłużając termin ich wykupu o 7 lat. Idea Bank spodziewa się, że pozytywne dla niego, pod względem księgowo-rachunkowym, efekty planowanej umowy sprzedaży - jakie wynikną z utraty kontroli nad Idea Money i rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje od Idea Money - wyniosą łącznie do 300 mln zł.

Powiązane artykuły