Banki

Santander zostawi zysk

Bank planuje pozostawić połowę ubiegłorocznego zysku. W projektach uchwał na walne zgromadzenie znalazł się punkt dotyczący ugód z frankowiczami.
Foto: Bloomberg

Zarząd Santander Banku Polska rekomenduje, aby z zysku wypracowanego w 2020 r. przeznaczyć na kapitał rezerwowy 50 proc., a pozostałe 50 proc. zysku pozostawić niepodzielone. Rada nadzorcza banku pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację.

W 2020 r. zysk netto wyniósł 738 mln zł, zatem połowa tej kwoty zasili niepodzielone zyski z lat ubiegłych, które do tej pory wynosiły 1,6 mld zł, i urosną one do 1,97 mld zł (to 9,4 proc. bieżącej kapitalizacji banku).

W projektach uchwał na walne zgromadzenie, które odbędzie się 22 marca (czyli przed wyznaczonym na 25 marca posiedzeniem Sądu Najwyższego w sprawie frankowej), znalazł się punkt dotyczący propozycji KNF w zakresie porozumień z kredytobiorcami. Z harmonogramu obrad nie wynika czy akcjonariusze Santandera podejmą wtedy decyzję dotyczącą przystąpienia banku do ugód. W załącznikach do projektów uchwał przedstawiono informację o kosztach takiej operacji (3,5 mld zł w przypadku objęcia ugodami całego portfela grupy) oraz założenia dotyczące wspólnych, ramowych zasad dla wszystkich banków i tych elementów, które pozostawiono w gestii poszczególnych kredytodawców.

We wtorkowym wydaniu pisaliśmy, że większość banków śpieszy się ze zwołaniem walnych zatwierdzających sprawozdanie za 2020 r. jeszcze przed 25 marca, niektóre mogą w nich zawrzeć sprawę ugód z frankowiczami, ale prawdopodobne jest, że będzie to tylko informacja i dyskusja na ten temat, a konkretne decyzje o przystępowaniu do programu nie zostaną jeszcze podjęte. Prawdopodobnie należy się ich spodziewać po 25 marca (mogą zostać ogłaszane przerwy w obradach lub zwołane mogą być nadzwyczajne walne zgromadzenia).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.