Analizy

#WykresDnia: Pandemia uderza w młodych

Podczas gdy osoby najbardziej zagrożone ciężkimi przypadkami Covid-19 są w wieku emerytalnym, katastrofa gospodarcza spowodowana pandemią nieproporcjonalnie dotyka młodych.
Foto: AFP
Foto: parkiet.com

Podczas gdy osoby najbardziej zagrożone ciężkimi przypadkami Covid-19 są w wieku emerytalnym, katastrofa ekonomiczna spowodowana pandemią nieproporcjonalnie dotyka młodych. Tilman Kuban, który przewodzi młodzieżowemu ramieniu partii niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, mówi, że są „potrójnymi przegranymi" kryzysu, ponieważ kosztuje ich edukację, możliwości społeczne i przyszłe korzyści rządowe. Spojrzenie na stopy bezrobocia w całej grupie siedmiu gospodarek pokazuje, jak dotkliwie kryzys dotknął osoby w wieku 15–24 lat.

Covid-19 pozbawił już pracy 3 miliony młodych Europejczyków. Blizny u osób poniżej 25 roku życia mogą się zagoić nawet po dziesięciu latach – podkreśla na łamach The Guardian Guntram Wolff, dyrektor brukselskiego thinktanku Bruegel. Dziesięć lat temu światowy kryzys finansowy pozostawił głębokie blizny pod względem zniszczonych możliwości rozwoju i większego bezrobocia dla młodych ludzi. W szczególności w Europie utrzymywało się bezrobocie wśród młodzieży. Teraz kryzys związany z Covid-19 grozi podobnym skutkiem osobom poniżej 25 roku życia. Jednak żaden z przywódców Francji, Włoch czy Hiszpanii ani przewodniczący Komisji Europejskiej nie nadał priorytetowego znaczenia bezrobociu młodzieży w swoich ostatnich przemówieniach politycznych. Na najwyższym szczeblu politycznym należy się skupić na zapobieganiu ryzyku utraty pokolenia. Potrzebne będą odważne posunięcia.

Podczas kryzysu finansowego stopa bezrobocia młodzieży w USA wzrosła z około 10 proc. do 19 proc., podczas gdy w Unii Europejskiej z 16 proc. do 26 proc. Stopa w UE powróciła do poziomu z 2008 r. dopiero w 2018 r., podczas gdy gwałtowny wzrost bezrobocia młodzieży w USA został pokonany szybciej. Nawet w okresie ożywienia niektóre kraje UE radziły sobie znacznie gorzej niż średnia UE. W Grecji, Hiszpanii i we Włoszech bezrobocie wśród młodzieży w 2019 r. było nadal wyższe niż przed krachem z 2008 r.

Kolejny poważny wzrost bezrobocia wśród młodzieży spowodowany pandemią Covid-19 również może zmniejszyć się w ciągu co najmniej dziesięciu lat. Pierwsze oznaki są już widoczne: bezrobocie młodzieży w USA było około dwa razy wyższe w lipcu niż w lipcu 2019 r. W Europie bezrobocie wśród młodzieży wzrosło mniej, ale z 15 proc. do ponad 17 proc. w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. - podczas gdy bezrobocie wśród osób powyżej 55 roku życia faktycznie spadło. Co bardziej niepokojące, miary zastoju na rynku pracy wzrosły o około pięć punktów procentowych, podobnie jak odsetek młodych ludzi, którzy nawet zrezygnowali z poszukiwania pracy. Niektóre kraje, takie jak Hiszpania czy Chorwacja, zostały bardziej dotknięte. W rzeczywistości bezrobocie młodych ludzi w Hiszpanii wzrosło z 32 proc. do prawie 40 proc., podczas gdy stopa w Chorwacji z 17 proc. do 24 proc. W Wielkiej Brytanii bezrobocie wśród młodzieży wzrosło z 11 proc. do prawie 14 proc. W sytuacji, gdy Europa znajduje się w drugiej znaczącej blokadzie, istnieje ryzyko, że dane te gwałtownie się pogorszą.

Bezrobocie młodzieży powoduje długotrwałe szkody. Pracownicy, którzy są bezrobotni w młodym wieku, zwykle zarabiają znacznie mniej przez całe życie. Młodzi bezrobotni patrzą w przyszłość mniej optymistycznie. Mają też tendencję do późniejszego opuszczania domu rodzinnego i późniejszego zakładania rodziny. Włosi opuszczają dom rodziców średnio dopiero w wieku około 30 lat i nie jest zaskoczeniem, że wskaźniki dzietności we Włoszech i Hiszpanii należą do najniższych w Europie. Krótko mówiąc, Europa nie może sobie pozwolić na ponowne zapomnienie o swojej młodości. Instytucje europejskie muszą wnieść swój wkład w wysiłki mające na celu uniknięcie kolejnego straconego pokolenia, a krajowi decydenci muszą w szczególności zrobić, co w ich mocy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.