REKLAMA
REKLAMA

Analizy

#WykresDnia: Podpowiedź dla długodystansowców

Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny DM PKO BP, prezentuje wykres, który będzie szczególnie przydatny dla długoterminowych inwestorów. Przedstawia on indeks WIG na tle rocznej stopy zwrotu z tego indeksu na przestrzeni 20 lat. Co daje takie zestawienie?
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek
Foto: parkiet.com

– Wykres przedstawia porównanie zachowania WIGu z roczną stopą zwrotu z tego indeksu. Jak można zauważyć, okresy kiedy roczna stopa zwrotu spadała głęboko poniżej zera okazywały się dobrymi momentami do akumulacji akcji przez inwestorów z dłuższym horyzontem czasowym. Tak było w 2016 roku, w 2012 roku, nie mówiąc już o przełomie 2008 i 2009 – zaznacza Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny DM PKO BP.

Ale dodaje przy tym: – Trzeba jednak pamiętać, że okresy te potrafiły trwać po kilka miesięcy, a w międzyczasie kursy mogły jeszcze spadać. Obecnie roczna stopa zwrotu wynosi -14%. Jest więc poniżej zera, ale historycznie potrafiła być znacznie niższa. Z kolei zależność pomiędzy szczytami na WIGu a wysoką stopą zwrotu z indeksu nie jest oczywista. Analiza historyczna wskazuje, że szczyty mogły być ustanawiane zarówno przy faktycznie wysokich rocznych stopach zwrotu, jak i w sytuacjach, kiedy stopa zwrotu spadała. Jednocześnie przypadek hossy z lat 2003-2008 wskazuje, że wysokie stopy zwrotu indeksu WIG mogą utrzymywać się przez długi czas i nie przeszkadzać w ustanawianiu kolejnych rekordów.

SAŁ

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA