Materiał Promocyjny

– Już trzeci rok działamy w nadzwyczajnych, pełnych zawirowań warunkach rynkowych, będących następstwem najpierw pandemii, a dziś wojny w Ukrainie. Mimo to sukcesywnie rozwijamy nasz biznes i realizujemy cele strategiczne, a pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje bardzo silna. Nasz wskaźnik wypłacalności na koniec 2021 r. osiągnął poziom 221 proc., znacznie powyżej średniej dla europejskich ubezpieczycieli. W połączeniu z wysokimi ocenami ratingowymi, w tym wskazującymi na niskie ryzyko negatywnego wpływu czynników ESG, potwierdza to duże bezpieczeństwo działalności prowadzonej przez Grupę PZU – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej w pierwszym kwartale br. wyniósł 758 mln zł. Osiągnięty zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 17,8 proc. lokuje Grupę PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie.

– To satysfakcjonujące rezultaty. Trzeba pamiętać, że choć w I kw. 2021 r. wynik był o kilkanaście procent wyższy, to aż 44 proc. tej kwoty stanowił wówczas zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU. Gdybyśmy pominęli to jednorazowe zdarzenie, to zysk po I kw. 2022 r. jest wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 52,5 proc. – wyjaśnia Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy PZU.

Potencjał i wzrost

Rozwój biznesu ubezpieczeniowego Grupy PZU ma ścisły związek z realizacją jej strategii „Potencjał i wzrost" na lata 2021–2024. W ciągu roku od jej ogłoszenia już wdrożono wiele zapowiadanych działań w ramach budowy ekosystemów produktowo-usługowych.

– Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego składka ubezpieczeniowa zebrana przez nas w pierwszym kwartale tego roku sięgnęła 6,3 mld zł. Wzrosła nie tylko rok do roku, ale też osiągnęła najwyższą wartość, jaka została dotychczas odnotowana przez Grupę PZU w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku – mówi Beata Kozłowska-Chyła. Najmocniej w I kw. 2022 r. zwiększyła się sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – o 6,1 proc. w skali roku, do 3,6 mld zł. W szczególności szybko rosła składka z ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych – o 12,1 proc. rok do roku, zarówno w segmencie masowym, jak i klientów korporacyjnych.

– Co istotne, w warunkach powracającej do przedpandemicznego poziomu częstości szkód i przy rosnącej z powodu inflacji ich wartości, utrzymaliśmy wysoką rentowność w całym obszarze ubezpieczeń majątkowych, gdzie wskaźnik mieszany wyniósł 90 proc. – wskazuje prezes PZU.

Przychody Grupy PZU w obszarze zdrowia w I kw. 2022 r. wzrosły do 323 mln zł, czyli o 14,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Rosły zarówno przychody z powiększającej się sieci placówek medycznych PZU Zdrowie, jak i ubezpieczeń zdrowotnych oraz abonamentów.

Udane inwestycje i bankowe zyski

Do wysokiego zysku Grupy PZU w I kw. br. przyczynił się również bardzo dobry wynik inwestycyjny – zwrot na portfelu przekroczył 4,1 proc. To zasługa korzystnej w czasach dużej niepewności struktury portfela inwestycyjnego Grupy, który w 83 proc. stanowią instrumenty dłużne, w tym w 65 proc. dług skarbowy, pozycja walutowa jest zamknięta, a ekspozycja na akcje i inne zmienne klasy aktywów jest ograniczona.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści parkiet.com za pół ceny

KUP TERAZ

Kolejnym wsparciem dla wyników Grupy PZU, obok działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej, była kontrybucja działalności bankowej. Środowisko wyższych stóp procentowych sprzyja bankom, zwiększając m.in. ich przychody odsetkowe, co korzystnie wpływa również na wyniki instytucji z Grupy PZU – Banku Pekao i Alior Banku.

W I kw. 2022 r. oba banki dodały do wyniku netto jednostki dominującej 241 mln zł, czyli o 180 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.