Była to ogólnopolska instytucja ubezpieczeniowa, zapewniająca pełny pakiet ubezpieczeń. Po sześciu latach w 1927 r. została zreformowana i przekształcona dekretem prezydenta Ignacego Mościckiego w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Okres II wojny światowej nie przerwał działalności PZUW – Niemcy zezwolili na jego funkcjonowanie jako jednej z nielicznych instytucji, choć w ograniczonym zakresie.

W 1945 r. zakład wznowił działalność na szeroką skalę. Ustawą z 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych Sejm PRL przekształcił PZUW w PZU.

W wyniku transformacji ustrojowej po 1989 r. PZU został przekształcony w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W grudniu 1991 r. została również zawiązana spółka akcyjna PZU Życie – na nią PZU przeniosło portfel umów ubezpieczeń na życie.

Grupa PZU to obecnie największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Jest liderem rynku ubezpieczeń i znajduje się w czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Jej skonsolidowane aktywa to ponad 400 mld zł.

Marka należy do najlepiej rozpoznawalnych, znanych praktycznie każdemu Polakowi. Od 12 maja 2010 r. PZU jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To pierwsza spółka, która weszła w skład WIG20 w dniu pierwszego notowania. 

Materiał powstał we współpracy z PZU