Notowania studia spokojnie zareagowały na komunikat o planowanych zwolnieniach. Po rozpoczęciu wtorkowej sesji kurs wynosi 28,2 zł, co oznacza 0,4-proc. zwyżkę.

Zarząd Huuuge Games (spółka zależna) podjęła uchwałę o przeprowadzeniu zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji. Zwolnienia mają zostać przeprowadzone do końca kwietnia 2023 roku i obejmą szacunkowo około 10 proc. zatrudnionych.

„Konsekwencją podjęcia przez zarząd spółki zależnej uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji, będzie powiadomienie przedstawiciela pracowników. Ponadto, spółka zależna powiadomi właściwe urzędy pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych” – czytamy w raporcie.

Huuuge zapowiada, że kolejny komunikat w sprawie zwolnień opublikuje po zakończeniu konsultacji. Na razie nie podano żadnych kwot, które wiązałyby się z planowaną restrukturyzacją zatrudnienia. Jej wpływ na wyniki finansowe grupy ma zostać podany w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023 r.

Na koniec września 2022 r. grupa zatrudniała 591 osób (wobec 669 w III kwartale 2021 r.). Zwolnienie około 10 proc. osób oznacza zatem redukcję o około 59-60 pracowników. Analitycy DM BDM uważają, że restrukturyzacja zatrudnienia może być związana m.in. z zamknięciem studia odpowiedzialnego za prowadzenie IP „Traffic Puzzle”. Wcześniej spółka informowała, że w następstwie zakończonego przeglądu opcji strategicznych, pracuje ona nad szeroko zakrojonym planem poprawy efektywności. Huuuge zwracał wtedy uwagę, że częścią tego planu jest spłaszczenie struktury organizacyjnej, w tym połączenie niektórych zespołów.