W czwartek przed południem akcje Artifeksu tanieją o 2 proc. do 6,8 zł. Spółka opublikowała raport za pierwsze półrocze 2022 r. Miała w tym okresie 5,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej wobec 8,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zarząd wyjaśnia w raporcie, że o niższej rentowności przesądziły m.in. zmiana struktury przychodów (mniejsze przychody segmentu HOPA) oraz wyższe koszty ogólnego zarządu, związane m.in. z rozpoznaniem w nich niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego opartego o akcje (0,8 mln zł w I półroczu 2022 r., wobec 0,1 mln zł rok wcześniej).

Wynik netto spadł do 3,4 mln zł z 6,6 mln zł. Jest obciążony wyższymi kosztami finansowymi, związanymi m.in. z wyceną instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe.

W I półroczu 2022 r. grupa wypracowała 9,1 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych), wobec 11,6 mln zł w analogicznym okresie I półrocza 2021 r. Niższa EBITDA jest konsekwencją niższej sprzedaży gier w segmencie HOPA. Wartość inwestycji w produkcję gier zwiększyła się o 17 proc., do 7 mln zł. Z kolei suma bilansowa poszła w górę o 14 proc. do 57,7 mln zł w efekcie wzrostu wartości aktywowanych kosztów gier i wyższego stanu środków pieniężnych wypracowanych z działalności operacyjnej.

W I półroczu 2022 r. stan gotówki i jej ekwiwalentów urósł do 20 mln zł z 17,5 mln zł (koniec 2021 r.). Z kolei zobowiązania grupy na koniec czerwca 2022 r. wyniosły 10,1 mln zł, wobec 7,4 mln zł na koniec 2021 r. Krótkoterminowe urosły o 58 proc. (do 8,6 mln zł). Spółka wyjaśnia, że to pokłosie m.in. wzrostu zobowiązań międzyokresowych związanych z realizacją projektów GameINN, wzrostu zobowiązań z tytułu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym oraz zawiązanej rezerwy z tytułu składek ZUS.

Analitycy DM BDM wskazują, że w samym II kwartale 2022 r. EBITDA wyniosła 3,9 mln zł, spadając rok do roku o prawie jedną trzecią.

„Negatywnie zaskoczyły nas koszty finansowe, które urosły kwartał do kwartału o 122 proc. do poziomu 1,2 mln zł. Tym samym spółka na poziomie zysku netto spółka wypracowała 1,1 mln zł (-66,5 proc. r/r)” – czytamy w porannym biuletynie DM BDM.

Strategicznym celem Artifeksu jest stworzenie, w obu wewnętrznych studiach (Hidden Object oraz RPG) perspektywicznej, zyskownej i skalowanej gry free-to-play, której rozwój w kolejnych latach będzie motorem napędowym wzrostu firmy, przy jednoczesnej maksymalizacji dodatnich przepływów pieniężnych z komercjalizacji gier HOPA w modelu premium m.in. poprzez rozbudowę kanałów sprzedaży już posiadanego portfela gier. Zarząd podkreśla, że struktura organizacyjna grupy została dostosowana do aktualnej strategii poprzez utworzenie dwóch wyspecjalizowanych studiów, realizujących odpowiednio projekty RPG oraz zajmujących się komercjalizacją portfela gier HOPA, w tym rozwoju aplikacji Unsolved.